Dukatenburg 101, 3437 AB Nieuwegein

030 275 12 88

MELD JE HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

PROFI PENDI

Profi Pendi is het samenwerkingsverband 26-05 passend onderwijs voor primair onderwijs. Het bestaat uit 16 schoolbesturen, bijna 17.000 leerlingen en 79 scholen inclusief 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio's Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.

 

Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met elkaar en met ouders dat elk van de bijna 17.000 leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt. In het samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen. Ook externe partners worden betrokken, denk bijvoorbeeld aan medewerkers van sociale of jeugdteams van de gemeenten.

 

Het samenwerkingsverband is in het leven geroepen omdat samenwerken binnen het onderwijs erg belangrijk is. Maar dat niet alleen, ook andere partners mogen en kunnen betrokken worden. Wie zijn dat dan en welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe gaat dat in zijn werk?

Antwoorden op deze vragen vindt u op deze site.

KLIK HIER OM U TE ABONNEREN OP ONZE NIEUWSBRIEF

INTERVIEWS

 

De nieuwste edities zijn met Klaaske de Ruiter, directeur van Utrechtse Buitenschool De Schans en met Jeldau Bollema, onze nieuwe beleidsmedewerker.

Alle interviews zijn hier te vinden.

OPDRACHT

De opdracht van Profi Pendi is als volgt: kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, dichtbij huis. Ouders zijn daarbij altijd betrokken. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en eventueel de ouders. Dat vraagt een grote mate van samenwerking met organisaties die ook rondom het kind, de school en het gezin ondersteuning verzorgen. Denk aan Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg. De school en de ouders regelen het vooral samen.

ONDERSTEUNINGSPLAN 2016–2020

 

LAATSTE NIEUWS

 

Vacatures OPR

Deze besturen hebben geen afvaardiging in de OPR:

  • St. Montessori Onderwijs Houten;
  • Stichting Monton;
  • St. SO Midden Nederland (Berg en Boschschool);
  • GPO-WN (Triangel Houten).

Gaat jouw kind naar een school van één van deze besturen en zou je graag meer informatie krijgen over de OPR? Neem dan contact op met het bestuur. Klik hier voor een profielschets voor een OPR-lid, die het Steunpunt Medezeggenschapsraad adviseert.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: