Dukatenburg 101, 3437 AB Nieuwegein

030 275 12 88

MELD JE HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

PROFI PENDI

Profi Pendi is het samenwerkingsverband 26-05 passend onderwijs voor primair onderwijs. Het bestaat uit 15 schoolbesturen, bijna 17.000 leerlingen en 79 scholen inclusief 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio's Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.

 

Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met elkaar en met ouders dat elk van de bijna 17.000 leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt. In het samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen. Ook externe partners worden betrokken, denk bijvoorbeeld aan medewerkers van sociale of jeugdteams van de gemeenten.

 

Het samenwerkingsverband is in het leven geroepen omdat samenwerken binnen het onderwijs erg belangrijk is. Maar dat niet alleen, ook andere partners mogen en kunnen betrokken worden. Wie zijn dat dan en welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe gaat dat in zijn werk?

Antwoorden op deze vragen vindt u op deze site.

KLIK HIER OM U TE ABONNEREN OP ONZE NIEUWSBRIEF

UITGELICHT

 

De 10 ambities uit het Ondersteuningsplan.

OPDRACHT

De opdracht van Profi Pendi is als volgt: kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, dichtbij huis. Ouders zijn daarbij altijd betrokken. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en eventueel de ouders. Dat vraagt een grote mate van samenwerking met organisaties die ook rondom het kind, de school en het gezin ondersteuning verzorgen. Denk aan Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg. De school en de ouders regelen het vooral samen.

ONDERSTEUNINGSPLAN 2016–2020

 

LAATSTE NIEUWS

 

Gesprekstraining IB'ers

Al enige tijd heeft de IB'er er een belangrijke taak bij: voorzitter zijn van het MDO. Frosien Wielink (beleidsmedewerker Profi Pendi, met veel IB-ervaring) schatte in dat er behoefte is aan een workshop. Want wat is er eigenlijk voor nodig om een goede voorzitter te zijn? Wat zijn je voorbereidingen om het overleg zelf zo effectief mogelijk te laten verlopen? Hoe doe je de opening? Hoe houd je de regie en kun je zelf ook nog je visie en inbreng kwijt? Hoe ga je om met emotionele reacties en de soms zo uiteenlopende belangen?

Frosien vroeg Laura Hagt als workshopleider. Een trainer-acteur die niet allerlei modellen en theorieën centraal stelt, maar de deelnemers zelf. “Daar zit al een hoop kennis en ervaring", vertelt Hagt. "We leren van elkaar en leren door te oefenen.” En Frosien heeft antwoord op inhoudelijke vragen met betrekking tot de plek en bedoeling van het MDO.

De trainingen vonden plaats op 31 mei en 8 juni j.l. Laura vertelt: "We zaten met de hele groep rond de vergadertafel, wisselden uit, bereidden vragen voor in subgroepjes, en oefenden de opening en lastige situaties."

Ze kreeg enthousiaste reacties van de deelnemers: “Het voelde heel veilig in deze groep. Fijn om te zien hoe anderen werken."

“Het komt maar zelden voor dat je inzicht krijgt in hoe je een gesprek voert en hoe dat overkomt.”

“Het oefenen was heel ‘klein’ en laagdrempelig, maar met groot resultaat."

Na de zomervakantie is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de workshop. We houden IB'ers hiervan op de hoogte.

 

Pilot: Good practice passend onderwijs binnen TriVia-scholen Lopik

 

In ambitie 5, uit het Ondersteuningsplan, staat dat we ieder jaar vijf pilots of initiatieven ondersteunen die gericht zijn op passend onderwijs. We zijn dit jaar alvast begonnen met de pilot ‘good practice passend onderwijs binnen TriVia-scholen Lopik’. Het verwijzingspercentage van de TriVia-scholen binnen Lopikerwaard is laag. De vraag ontstond of er reden is om aan te nemen dat er binnen deze scholen minder behoefte is aan speciaal onderwijs. Mocht de aanname kloppen, dan weten we dat. Mocht de aanname niet kloppen, dan is het interessant te inventariseren om hoeveel leerlingen het gaat en wat de scholen aanbieden op het gebied van aanbod, methodiek, didactiek en extra tijdsinvesteringen of begeleiding. De pilot bestaat uit twee onderdelen, namelijk een analyse van leerling- en onderwijskenmerken en twee voorbeeldcasussen. We zullen hier later meer over berichten.

Jeldau Bollema, beleidsmedewerker Profi Pendi

 

Vacatures OPR

Deze besturen hebben geen afvaardiging in de OPR:

  • St. Montessori Onderwijs Houten;
  • Stichting Monton;
  • St. SO Midden Nederland (Berg en Boschschool);
  • GPO-WN (Triangel Houten).

Gaat jouw kind naar een school van één van deze besturen en zou je graag meer informatie krijgen over de OPR? Neem dan contact op met het bestuur. Klik hier voor een profielschets voor een OPR-lid, die het Steunpunt Medezeggenschapsraad adviseert.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: