Dukatenburg 101, 3437 AB Nieuwegein

030 275 12 88

PROFI PENDI

Profi Pendi is het samenwerkingsverband 26-05 passend onderwijs voor primair onderwijs. Het bestaat uit 15 schoolbesturen, bijna 17.000 leerlingen en 79 scholen inclusief 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio's Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.

 

Het samenwerkingsverband is in het leven geroepen omdat samenwerken binnen het onderwijs erg belangrijk is. Maar dat niet alleen, ook andere partners mogen en kunnen betrokken worden. Wie zijn dat dan en welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe gaat dat in zijn werk?

Antwoorden op deze vragen vindt u op deze site.

VACATURE: ONAFHANKELIJK VOORZITTER BESTUUR

MELD JE HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

NIEUWSBRIEVEN

 

Bekijk hier alle  nieuwsbrieven.

IN GESPREK

 

Alle interviews zijn hier te vinden.

LAATSTE NIEUWS

 

• Schoolondersteuningsprofielen online

Nieuw online: De schoolondersteuningsprofielen van de scholen. In een schoolondersteuningsprofiel legt een school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Je vindt de profielen op het kaartje Dekkend Netwerk van Profi Pendi.

 

• Miniconferentie hoogbegaafdheid

Lees hier meer >

 

• In gesprek

De nieuwste edities zijn met Beppie Vendrik, directeur op SBO De Wissel in Houten en Jan van Etten, directeur op SBO De Wenteltrap en Harriette van den IJssel, Collegiaal Consultant van deze school.

Heb je bovendien onze nieuwe serie al gelezen? Hierin laten we steeds 1 of meerdere mensen aan het woord over onze ambities. Inmiddels hebben we de eerste ambities besproken.

 

• Nieuw Expertisecentrum De Kleine Prins

Vanaf 1 juli heeft De Kleine Prins er een Expertisecentrum bij. De diensten van het Kenniscentrum, Ambulante Dienstverlening en schoollocatie De Hoogstraat gaan verder onder de naam De Kleine Prins Expertisecentrum.

In de nieuwsbrief lees je over het ontstaan van dit Expertisecentrum en de kansen die dit biedt voor het vormgeven van passend onderwijs op school. De bestuurder en de directeur van het Expertisecentrum komen hierin aan het woord over deze nieuwe samenwerking, evenals enkele medewerkers.

In de brochure staan de diensten van het Expertisecentrum nog eens overzichtelijk op een rij.

 

• Q&A Kindkans

 

• Pilot: Good practice passend onderwijs binnen TriVia-scholen Lopik

 

In ambitie 5, uit het Ondersteuningsplan, staat dat we ieder jaar vijf pilots of initiatieven ondersteunen die gericht zijn op passend onderwijs. We zijn dit jaar alvast begonnen met de pilot ‘good practice passend onderwijs binnen TriVia-scholen Lopik’. Het verwijzingspercentage van de TriVia-scholen binnen Lopikerwaard is laag. De vraag ontstond of er reden is om aan te nemen dat er binnen deze scholen minder behoefte is aan speciaal onderwijs. Mocht de aanname kloppen, dan weten we dat. Mocht de aanname niet kloppen, dan is het interessant te inventariseren om hoeveel leerlingen het gaat en wat de scholen aanbieden op het gebied van aanbod, methodiek, didactiek en extra tijdsinvesteringen of begeleiding. De pilot bestaat uit twee onderdelen, namelijk een analyse van leerling- en onderwijskenmerken en twee voorbeeldcasussen. We zullen hier later meer over berichten.

Jeldau Bollema, beleidsmedewerker Profi Pendi

ALV & BESTUUR

Samenwerkingsverband Profi Pendi is bestuurlijk ingericht als een coöperatieve vereniging met een algemene ledenvergadering (ALV), een bestuur en een directeur.

De algemene ledenvergadering is toezichthouder; zij heeft als taak toezicht te houden op de gang van zaken binnen de coöperatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE IS WIE?

 • Leden ALV

  Gonnie Boerma

   

  Rob Boerman

  Marlies Middeldorp
  Marco Rozenbeek

  Fred Teunissen

  Doreen Rambags

  Freerik Meeuwes

  Jan Reitsma

  Annelies Smits

  Richard Joosse

  Jan Vermeulen

  Harry de Vink

  Matthijs Wesseloo

  Rien van Wijngaarden

  Alex Zwam

   

  Theo Klinkien

  Stichting Samenwerking Nieuwegein

  KS Fectio

  BCOU

  Stichting SO Midden Nederland

  Stichting ROBIJN

  Stichting Monton

  Stichting Gewoon Speciaal

  Stichting De Kleine Prins

  OO-H

  GPO-WN

  Stichting O2A5

  SPCO Groene Hart

  Stichting Fluenta

  PCPO-TriVia

  Stichting Montessori Onderwijs Houten

  Trinamiek

 • Leden bestuur

  Matthijs Wesseloo

  Theo Klinkien

  Freerik Meeuwes

  Jan Reitsma

  Stichting Fluenta (voorzitter)

  Trinamiek

  Stichting Gewoon Speciaal

  Stichting De Kleine Prins

 • Bijeenkomsten

  Bijeenkomsten bestuur:

   

  8 september 2016

  13 oktober 2016

  17 november 2016

  22 december 2016

  2 februari 2017

  16 maart 2017

  13 april 2017

  18 mei 2017

  15 juni 2017

  Bijeenkomsten ALV:

   

  24 oktober 2016

  12 december 2016

  23 januari 2017 (reserve)

  10 april 2017

  19 juni 2017 (reserve)

ONDERSTEUNINGSPLAN 2016–2020

 

 

 

UITGELICHT

De 10 ambities uit het Ondersteuningsplan.

LAATSTE NIEUWS

 

Gesprekstraining IB'ers

Al enige tijd heeft de IB'er er een belangrijke taak bij: voorzitter zijn van het MDO. Frosien Wielink (beleidsmedewerker Profi Pendi, met veel IB-ervaring) schatte in dat er behoefte is aan een workshop. Want wat is er eigenlijk voor nodig om een goede voorzitter te zijn? Wat zijn je voorbereidingen om het overleg zelf zo effectief mogelijk te laten verlopen? Hoe doe je de opening? Hoe houd je de regie en kun je zelf ook nog je visie en inbreng kwijt? Hoe ga je om met emotionele reacties en de soms zo uiteenlopende belangen?

Frosien vroeg Laura Hagt als workshopleider. Een trainer-acteur die niet allerlei modellen en theorieën centraal stelt, maar de deelnemers zelf. “Daar zit al een hoop kennis en ervaring", vertelt Hagt. "We leren van elkaar en leren door te oefenen.” En Frosien heeft antwoord op inhoudelijke vragen met betrekking tot de plek en bedoeling van het MDO.

De trainingen vonden plaats op 31 mei en 8 juni j.l. Laura vertelt: "We zaten met de hele groep rond de vergadertafel, wisselden uit, bereidden vragen voor in subgroepjes, en oefenden de opening en lastige situaties."

Ze kreeg enthousiaste reacties van de deelnemers: “Het voelde heel veilig in deze groep. Fijn om te zien hoe anderen werken."

“Het komt maar zelden voor dat je inzicht krijgt in hoe je een gesprek voert en hoe dat overkomt.”

“Het oefenen was heel ‘klein’ en laagdrempelig, maar met groot resultaat."

Na de zomervakantie is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de workshop. We houden IB'ers hiervan op de hoogte.

 

Vacatures OPR

Deze besturen hebben geen afvaardiging in de OPR:

 • St. Montessori Onderwijs Houten;
 • Stichting Monton;
 • St. SO Midden Nederland (Berg en Boschschool);
 • GPO-WN (Triangel Houten).

Gaat jouw kind naar een school van één van deze besturen en zou je graag meer informatie krijgen over de OPR? Neem dan contact op met het bestuur. Klik hier voor een profielschets voor een OPR-lid, die het Steunpunt Medezeggenschapsraad adviseert.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: