“Wij richten ons op het begeleiden van leerkrachten die leerlingen met psychiatrische problemen in de groep hebben”

Ad Verdoorn over het begeleidingsaanbod Expertisecentrum Fritz

 

“Sinds de invoering van de wet passend onderwijs zien we dat leerlingen met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ steeds meer thuisnabij onderwijs krijgen. Niet altijd is de school of de leerkracht daartoe uitgerust. Expertisecentrum Fritz richt zich op het begeleiden van leerkrachten die leerlingen met psychiatrische problemen (ADHD, ASS, ODD, faalangst enz.) in de groep hebben.

 

Om optimaal resultaat te creëren, werken we het liefst op leerling-, leerkracht- én schoolniveau waarbij we zeker ook ouders en, indien nodig, andere externen betrekken. Zo werken we samen aan passend onderwijs en zorgt onze werkwijze er voor dat onze aanpak een duurzaam karakter heeft waarbij na verloop van tijd onze begeleiding niet meer nodig is en de school / leerkracht zelf de (hulp)vragen van de leerlingen kan oppakken.”

 

“Expertisecentrum Fritz werkt nauw samen met Expertisecentrum Kans van de stichting Gewoon Speciaal en we vormen samen met hen één frontoffice waar vanuit we onze diensten aanbieden. Sinds enige jaren begeleiden we samen met Expertisecentrum Kans jaarlijks zo’n 600 leerkrachten / IB’ers en leerlingen in Utrecht en omgeving. Expertisecentrum Fritz is verbonden met (V)SO Fritz Redlschool in Utrecht. Wij hebben ook regelmatig contacten met de behandelaars van het UMCU en Altrecht GGZ, zodat we steeds op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie. Onze onderwijsadviseurs vertalen de kennis en kunde vanuit de psychiatrie naar handelingsgerichte adviezen voor de praktijk op school. Voor begeleidingsvragen in dit cursusjaar, neem contact op met onze administratie.”

 

“Wanneer je begeleiding wenst van leerkrachten, leerlingen of jouw school met betrekking tot leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag, kun je je wenden tot de IB’ers van jouw school of onze administratie.”

MEER INFO

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: