“De basis is op orde én blijft in ontwikkeling!”
Voormalig leerkracht en IB’er Tineke Folkers over Ambitie 1

 

 

“Aan mij werd de vraag gesteld een stukje te schrijven over Ambitie 1 van het Ondersteuningsplan; ‘Iedere school heeft de basis op orde!’ Voor mij betekent dat als leerkracht dat ik in staat zou moeten zijn in te spelen op zorgvragen van leerlingen die regulier meedraaien in een groep. Anders is het voor leerlingen die een geheel eigen leerlijn hebben. Zij passen niet meer in de onderwijsstructuur van Handelingsgericht werken en het Directe Instructiemodel.

Als intern begeleider betekent dat voor mij dat ik steeds minder vragen krijg binnen bestaande methodieken en klassenmanagement en dat de hulpvragen zich meer gaan verleggen naar die individuele aanpakken.

 

Als ik een hulpvraag van een leerkracht krijg, hoef ik niet meer aan te komen met opmerkingen als; ‘geef een tafelkaartje’, ‘geef het kind blokjes/ fiches’, ‘probeer het eens met de opzoekboekjes van Braams’ of ‘doe de Berenaanpak’. Ik mag ervan uit gaan dat iedere (ervaren) leerkracht dat zelf al heeft geprobeerd en dat dit niet het gewenste effect heeft opgeleverd. Ik ga er ook vanuit dat de bewuste leerkracht dit op het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling of op het groepsplan heeft aangegeven. Ik controleer dat en stel er vragen over als deze informatie ontbreekt.

Omdat leerkrachten dit al gedaan hebben, heb ik extra tijd om bezig te gaan met de moeilijkere hulpvragen. Vragen waar ik me vaak zelf ook eerst stevig in moet verdiepen, maar die ik daarna met het hele team kan delen op een onderwijskundige vergadering, zodat we er allemaal beter van worden en in staat zijn nog meer in te spelen op de verschillen tussen kinderen.

Ik merk dat dit op de Samuelschool zeker het geval is. Mijn werk als intern begeleider is echt inhoudelijk anders geworden dan toen ik er mee begon omdat de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten groter is geworden in de loop van de tijd.

 

Dit betekent wat mij betreft dat de basis op de Samuelschool op orde is; iedere leerkracht is binnen een veilig pedagogisch klimaat in staat tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het grootste deel van zijn leerlingen vanuit een gezamenlijk gedeelde missie. Daarnaast is iedere leerkracht bereid met en van anderen te leren als hij zich niet handelingsbekwaam voelt in specifieke gevallen.

Tegelijkertijd ben ik ook van mening dat de basis in ontwikkeling blijft en dat we elkaar ook in de toekomst scherp moeten blijven houden om die steeds meer te verstevigen.”

TINEKE FOLKERS

 

“Mijn naam is Tineke Folkers, ik ben inmiddels 19 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb ervaring opgedaan in alle groepen en ik merk dat iedere groep voor mij zijn eigen uitdagingen kent. Sinds 2008 ben ik behalve leerkracht ook intern begeleider, op de Samuelschool Polsbroekerdam, en probeer ik mij ieder jaar via congressen, cursussen en opleidingen verder te ontwikkelen.

Dat is wat ik zocht toen ik vanuit een middelgrote school in Friesland overstapte naar een piepkleine school in het Groene Hart; een lerende organisatie zowel voor de kinderen als voor de teamleden.”

Tineke Folkers was OPR-lid van Profi Pendi van het eerste uur en lid van de adviesgroep. Ze werkt nu buiten het gebied van Profi Pendi.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: