“Het MDO werkt!”
Voormalig IB’er Joanne Durtler over Ambitie 2

 

“Naar mijn mening is voornamelijk het Multi Disciplinair Overleg (MDO) een succesfactor in Passend Onderwijs. Door vrij eenvoudig en snel een gesprek op gang te brengen tussen de verschillende experts, wordt het mogelijk om in oplossingen te denken. Onderwijsbehoeftes en ondersteuningsmogelijkheden staan centraal.

 

Niet alle MDO’s hebben hetzelfde karakter. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welke deskundigen uitgenodigd worden. In een enkel overleg zal de nadruk liggen op ondersteuning binnen het gezin om te zorgen voor rust, structuur of veiligheid. In een ander overleg zal de vraag om specifieke hulp in het klaslokaal centraal staan.

 

Wat voorop staat in een MDO is het succes. Ouders voelen zich gesteund en gezien. Hun expertise wordt serieus genomen en gewaardeerd. Ik merk verder dat het fijn is als een kind ook gehoord kan worden. Oudere kinderen hebben vaak een verrassend goede kijk op hun belemmeringen en kunnen dat goed verwoorden. Dit geeft een meerwaarde bij het vinden van wat dit kind nodig heeft.

 

De school, en dan vooral degene die dagelijks met het kind werkt, krijgt mogelijkheden om kansen te creëren. Dit kan variëren van handelingsadviezen aan de leerkracht in de interactie met het kind tot onderwijszorgarrangementen met de expertise van de clusterscholen. In uitzonderlijke gevallen kan advies gegeven worden om een kind uit de situatie te halen en te plaatsen op een plek waar het beter tot ontwikkeling kan komen.

 

Waar ik vooral blij mee ben, is het preventief in kunnen schakelen van de expertise bij een MDO. Hierdoor is het mogelijk om kinderen te behoeden voor emotionele kleerscheuren en beschadigingen. Kinderen die vanuit een andere school (binnen of buiten ons samenwerkingsverband) bij ons binnenkomen, hoeven zich niet eerst te bewijzen. Het is gewoon heel fijn om direct aan de gang te kunnen gaan met de informatie die al voor handen is.  Dat levert alleen maar blije gezichten op. Persoonlijk geniet ik daar het meest van!”

JOANNE DURTLER

 

Mijn naam is Joanne Durtler. Ik was Intern Begeleider op de Jenaplanschool de Wiekslag in Vianen. Van kleuter tot schoolverlater, ieder kind volgt zijn eigen unieke ontwikkeling en ik vond het heerlijk om daar een steentje bij te dragen. Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: