“We werken preventief op de Fontein”
Ambitie 4 door de ogen van IB'er Irene Hoekman

 

In het Ondersteuningsplan van Profi Pendi zijn 10 ambities opgenomen. In ambitie 4 is te lezen: “Het verstevigen van het partnerschap met ouders is in onze visie een belangrijk middel om preventief te kunnen werken. We horen sneller wanneer er iets is, kunnen goede en gezamenlijke afspraken maken en elkaar aanvullen bij het ondersteunen van het kind.” Irene Hoekman, Intern Begeleider op basisschool De Fontein in Houten, vertelt over het belang leerling, leerkrachten en ouders zo vroeg mogelijk constructief met elkaar in gesprek te brengen.

 

“Op De Fontein willen we optimaal tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van alle kinderen, van meerbegaafd tot moeilijk lerend en alles wat ertussen zit. Ieder kind is welkom. We willen voorkomen dat de ontwikkeling van kinderen stagneert. Daarom  verzamelen we voortdurend informatie door middel van; het gesprek met kind en ouders; de overdracht en het gesprek met de collega die het kind ook kent; observeren, observeren, observeren… en observeren van welbevinden en betrokkenheid.”

 

“Na de observaties gaan we in gesprek met kinderen. Zij kunnen zelf namelijk heel goed vertellen wat hen bezighoudt, wat ze willen bereiken en wat ze daarvoor nodig hebben. Ook ouders hebben hun beeld en verwachtingen. Als de driehoek leerling-ouder-leerkracht open en helder met elkaar in gesprek is, ontstaat er partnerschap.”

 

Kind: “Ik wil graag netter werken”.

Wat heb je daarvoor nodig van mij, de leerkracht? “Niets, je moet gewoon een streep zetten door mijn werk en dan doe ik het over.”

Wat kunnen je ouders betekenen?  “Die hoeven echt niet meer te vragen of ik al netjes werk of hoe vaak ik iets over moest schrijven.”

 

“Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind alles in zich heeft om tot ontwikkeling te komen. Deze overtuiging maakt dat kinderen  groepsgewijs instructie krijgen. Bij ieder kind kun je dan optimaal voldoen aan de onderwijsbehoefte. Zo voltrekt het onderwijsproces zich onder je ogen, observeer je ieder kind in zijn leerproces, kun je veranderingen direct waarnemen en, indien nodig, meteen aanpassingen inzetten.”

 

Juf: “Na de instructie zie ik dat je vaak bij me terugkomt met een vraag, waarvan je het antwoord best weet. Ik denk dat je mij niet echt nodig hebt.”

Kind: “Je kunt me gewoon negeren, dan ga ik zelf aan het werk”.

De juf moet zich enorm inspannen om de vragen te negeren, binnen een week kan het kind echter zelf aan het werk en komt het kind niet meer om bevestiging vragen.

 

De kern van preventief te werk gaan, pro-actief zijn, is voor mij dat ik leerling, leerkrachten en ouders zo vroeg mogelijk constructief met elkaar in gesprek breng.”

DE FONTEIN

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: