“We denken in mogelijkheden”
Ambitie 5 door de ogen van IB'er Carina Lodder

 

In het Ondersteuningsplan van Profi Pendi zijn 10 ambities opgenomen. In ambitie 5, ‘Er is een podium voor initiatieven’, is te lezen: “We faciliteren kennisdeling, ondersteunen innovaties en initiatieven van leerkrachten en scholen. We brengen de good-practice in beeld.” Carina Lodder, Intern Begeleider op de basisscholen Regenboog in Lopik en de Eben Haëzer in Jaarsveld, vertelt over de pilot ‘good-practice passend onderwijs’.

 

“In april 2016 zijn we als PCPO TriVia-scholen uit de Lopikerwaard uitgekozen voor de pilot ‘good-practice passend onderwijs’. Het is en blijft opvallend dat onze scholen niet of nauwelijks kinderen verwijzen naar het speciaal (basis) onderwijs. Profi Pendi vraagt zich af hoe dit komt. De onderzoeksvraag van de pilot is: “Blijven er leerlingen op onze basisscholen die op andere scholen een S(B)O verwijzing zouden krijgen?” Voormalig beleidsmedewerker Jeldau Bollema werkte vanuit Profi Pendi met ons samen aan deze pilot. In juni wordt de pilot afgerond. Ik ben heel benieuwd wat er uit zal komen.”

 

“Tijdens het laatste overleg met Jeldau, de directeuren en IB’ers van onze scholen werden er al voorzichtig wat mogelijke antwoorden gegeven op de onderzoeksvraag. We werken op kleine scholen, in dorpen. De scholen en dorpen zijn verschillend. Toch is er ook veel wat ons bindt. Zoals de gemeenschappelijke overtuiging dat elk kind uniek is en er mag zijn. Met daarbij de overtuiging dat elk kind, zo thuis nabij mogelijk, goed onderwijs verdient. We gunnen kinderen goed onderwijs en kansen op de school in hun eigen dorp.”

 

“We denken in mogelijkheden, vaak met de beperkte middelen die we hebben. Op een kleinere school zijn er automatisch ook minder financiële middelen. Dan moeten we soms roeien met de riemen die we hebben. Dat is echt niet altijd ideaal en ook wij moeten wel eens met pijn in ons hart zeggen dat het niet lukt.”

 

“Persoonlijk ben ik heel benieuwd naar wat er na de verkiezingen in maart gaat gebeuren rond passend onderwijs. Ik denk dat er veel meer gekeken en geluisterd moet worden naar scholen. Er is in mijn ogen door de overheid tot nu toe te weinig gedaan om passend onderwijs goed te faciliteren. Het onderwijs is en blijft een prachtig vak. Het is wel hard nodig dat er iets verandert. Dat er bijvoorbeeld meer geld komt om onderwijsassistenten aan te nemen, voor extra handen in de klas. Dat het niet bij ambities blijft, dat er daadwerkelijk iets verandert. Anders blijft goed passend onderwijs een utopie die praktisch niet uitvoerbaar is.”

WIE IS CARINA LODDER?

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: