AMBITIE 5 – ER IS EEN PODIUM VOOR INITIATIEVEN

We faciliteren kennisdeling, ondersteunen innovaties en initiatieven van leerkrachten en scholen. We brengen de good-practice in beeld.

 

Vaak gaat passend onderwijs over zaken die anders moeten, over verbeteringen in de kwaliteit van de ondersteuning en over onderwerpen die nog niet goed genoeg zijn. Tegelijk zien we in het onderwijs fantastische voorbeelden van hoe het wel kan werken. Initiatieven van leerkrachten, IB’ers, directeuren en andere betrokkenen die hun nek uitsteken. Die soms tegen de bestaande structuren en afspraken in zaken voor leerlingen en ouders weten te regelen. Er zijn tal van scholen die investeren in onderwijskundige ontwikkeling, het vergroten van expertise en verfrissende oplossingen bieden voor soms hardnekkige problematiek.

Het zijn juist deze good-practices die we meer voor het voetlicht willen brengen en daarmee anderen willen inspireren. Hoe we dat gaan doen, moet nog uitgewerkt worden. In grote lijnen zijn dit onze ideeën:

 

Nieuwe vormen

Er worden nieuwe vormen van (preventieve) ondersteuning ingezet, gericht op verdere professionalisering van leerkrachten en teams, zoals co-teaching en beeldbegeleiding. Daarmee draagt Profi Pendi, in samenwerking met de eigen schoolbesturen, een steentje bij aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van de schoolteams in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We zetten ook schijnwerpers op succesvolle initiatieven van scholen en inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

De initiatieven komen voort uit dat wat scholen en ouders samen bedenken, daarnaast zal ook actief gezocht worden naar mogelijkheden die innovatie kunnen bewerkstelligen. Het streven is elk jaar ongeveer vijf pilots te ondersteunen.

 

De professionele attitude wordt versterkt en uitgebreid, door mogelijkheden te bieden voor onderzoek, initiatief te nemen en van elkaar te leren.

Tevens willen wij succesvolle initiatieven en de medewerkers die de uitdaging aan gingen belonen. Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet, we zoeken naar originele wijzen en passende vormen.

 

In de komende tijd zal deze ambitie verder ingevuld worden, samen met schoolbesturen en scholen.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: