“Ieder kind bij ons op school is bijzonder gewoon en wil geholpen worden”
Ambitie 6 door de ogen van  leerkracht en voorzitter van de OPR, Annelies Bakker

 

In het Ondersteuningsplan van Profi Pendi zijn 10 ambities opgenomen. In ambitie 6, ‘We bieden een dekkend netwerk’, is te lezen: “We bieden een dekkend netwerk aan voorzieningen in de regio van Profi Pendi, dicht bij het kind.”

 

Annelies Bakker, leerkracht op SBO de Evenaar vertelt over de voorzieningen die beschikbaar zijn vanuit het expertisecentrum van De Evenaar.

 

“Een stukje schrijven over een dekkend netwerk”, is mij gevraagd. “Een dekkend netwerk voor scholen binnen samenwerkingsverband Profi Pendi.” Hoe kun je deze woorden interpreteren en wat bedoelen ze hier eigenlijk mee?”

 

Ik ben werkzaam op SBO de Evenaar in Nieuwegein. En een aantal jaar voordat het passend onderwijs ingevoerd werd, zijn wij ons als school gaan richten op het bieden van een dekkend netwerk; er moet voor elk kind een passend plekje zijn binnen de regio. Elk kind moet zich veilig voelen op zijn of haar plek en moet tot leren kunnen komen. Is dit niet mogelijk op een reguliere basisschool dat moet er zo nabij mogelijk een plek zijn.

 

Om dit te kunnen bereiken, zijn wij ons als school verder gaan ontwikkelen. Naast het onderwijs kunnen kinderen die op een of andere manier hulp nodig hebben ook bij ons terecht. Er wordt hulp geboden vanuit het expertisecentrum, zowel bij ons op school als op andere scholen. Kinderen kunnen zich verder ontwikkelen in een meerbegaafdengroep, krijgen taalonderwijs wanneer Nederlands niet hun eerste taal is, krijgen leesbegeleiding wanneer blijkt dat hier extra hulp voor nodig is. Deze hulp wordt geboden naast het onderwijs op hun eigen scholen. Kinderen krijgen de hulp die ze nodig hebben en blijven op de school ‘thuis-nabij’.

 

Naast deze voorzieningen is er ook een voorziening ontwikkeld voor kinderen die, door omstandigheden, niet meer naar school kunnen; BOCS. Kinderen worden hier opgevangen en leren hier weer hoe het is om naar school te gaan.

 

Dit zijn een paar voorbeelden vanuit de Evenaar richting het dekkend netwerk. Om het dekkend netwerk ook op de school zelf te bieden, kijken wij naar elk kind individueel of wij hem of haar kunnen helpen bij ons op school. Door de begeleiding vanuit het expertisecentrum maar ook door begeleiding vanuit school, merk ik als leerkracht dat de kinderen bij ons op school een veilig plekje hebben en vooral zichzelf kunnen zijn. Ieder kind bij ons op school is bijzonder gewoon, heeft zijn eigen ding en wil geholpen worden.

WIE IS ANNELIES BAKKER?

 

Interviews met SBO-directeuren:

 

JAN VAN ETTEN
SBO De Wenteltrap (IJsselstein)

 

GONNIE BOERMA
SBO De Evenaar
(Nieuwegein)

 

OTTO DANIËLS

SBO De Brug (Vianen)

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: