“Via storytelling laten we zien met welke passie mensen zich inzetten voor passend onderwijs”
Ambitie 7 door de ogen van PR- en communicatiemedewerker Hillechien Boel

 

In het Ondersteuningsplan van Profi Pendi zijn 10 ambities opgenomen. In ambitie 7, ‘We bieden informatie’, is te lezen: “We zorgen er voor dat ouders, leerlingen en andere betrokkenen goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden voor ondersteuning en de weg er naar toe.”

 

Hillechien Boel, PR- en communicatiemedewerker vertelt over welke communicatiemiddelen Profi Pendi inzet om deze ambitie waar te maken.

 

“Profi Pendi vindt het belangrijk helder te communiceren over het ondersteuningsplan, de werkwijze, de ondersteuningsmogelijkheden en andere belangrijke zaken. Het samenwerkingsverband stelt daarom periodiek een communicatieplan op, waarin bepaald wordt welke informatiebehoeftes er zijn en op welke wijze Profi Pendi daar in kan voorzien, middels website, brochures, voorlichting en overige middelen en media.

 

De website is één van de belangrijkste middelen die we hiervoor inzetten. Niet alleen zetten we praktische zaken overzichtelijk op de site, ook willen we geïnteresseerden, door middel van aansprekende interviews, een inkijkje geven in de wereld van passend onderwijs en wat daar allemaal bij komt kijken.

 

De site is onderverdeeld in twee delen: een deel voor ouders en een deel voor scholen. Bij ‘wie is wie’ zijn de contactgegevens van medewerkers van Profi Pendi en andere direct betrokken deskundigen terug te vinden. Voor scholen is er een speciale q & a pagina over het monitorsysteem Kindkans en een pagina met informatie over Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s).

 

De pagina Veelgestelde vragen geeft antwoord op vragen als ‘Hoe is passend onderwijs georganiseerd?’ en ‘Hoe verloopt de verwijzing naar SBO of SO cluster 3 en 4?’. Het kaartje ‘Dekkend netwerk van voorzieningen’ biedt een actueel overzicht van de onderwijsondersteuningsmogelijkheden. Hierop zijn bijvoorbeeld alle scholen van Profi Pendi (met een paars vierkantje) terug te vinden, met de contactgegevens en het Schoolondersteuningsprofiel van de school. De links naar de sociale kaarten van de gemeenten bieden een actueel inzicht in de hulp die geboden kan worden door ketenpartners en jeugdzorg.

Op de site zijn daarnaast nog meer nuttige links te vinden, zoals de link naar de begroting van het samenwerkingsverband.

 

Via storytelling laten we zien met welke passie mensen van Profi Pendi en daarbuiten zich inzetten voor passend onderwijs. Door middel van links in de tekst verwijzen we naar meer info over bepaalde onderwerpen of een uitleg over bepaalde termen op andere websites. Ook komen diverse pilots aan bod, geven we informatie over thuiszitters en staat er informatie op de website over bezwaar en beroep.

 

De hoogtepunten van de site (zoals nieuwtjes en recente interviews) vermelden we in de nieuwsbrieven. Daarin belichten we elke keer ook één van de tien ambities. We komen regelmatig met een serie interviews. Zo deden we bijvoorbeeld een ‘rondje langs de SBO-directeuren’ of spraken we met de teamleiders van de sociale of jeugdteams van de gemeenten. We sluiten de nieuwsbrieven af met nuttige links naar websites of aansprekende filmpjes.

 

Een paar keer per jaar brengen we thema nieuwsbrieven uit, bijvoorbeeld één voor IB’ers en CC’ers over Kindkans. In de onlangs verschenen thema nieuwsbrief ‘Dekkend netwerk’ gaven we een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden in deze regio.

Naar aanleiding van een interview of uitgebrachte nieuwsbrief verzenden we een tweet en plaatsen we een bericht op onze facebookpagina. Ook heeft Profi Pendi een besloten groep op facebook voor IB’ers en CC’ers met daarin nuttige info en documenten over Kindkans en andere IB-gerelateerde zaken.

 

Jaarlijks versturen we een tekst naar de scholen met informatie over Profi Pendi voor in de schoolgids. Een folder voor ouders over MDO’s is in de maak. Ook is er een geplastificeerd overzicht beschikbaar voor IB’ers en CC’ers waarop de ambities besproken worden: wat willen we bereiken, hoe merken we dat en hoe meten we dat? Ook is daarop meer informatie over routes en MDO’s terug te vinden.

 

Natuurlijk vinden we persoonlijk contact met onze achterban ook heel belangrijk. De directeur of beleidsmedewerkers wonen geregeld vergaderingen van diverse geledingen bij. Profi Pendi organiseert tevens diverse (mini)conferenties, en informatiebijeenkomsten voor nieuwe OPR-leden, nieuwe IB’ers en social professionals.

 

“We blijven ons op dit vlak continu ontwikkelen en horen het graag als je input/feedback hebt waarmee we de communicatie kunnen verbeteren.”

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: