"Kijk niet naar wat niet kan, maar kijk wat wel kan"

Anja de Haas, teamcoördinator Leerlingzaken regio Lekstroom

 

Anja de Haas is teamcoördinator van de afdeling leerlingzaken gemeente Nieuwegein / RMC en JOLO (jongerenloket) regio Lekstroom. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de gehele leerlingadministratie van 5- tot 27-jarigen in de regio Lekstroom. Ze heeft een groot respect voor leerkrachten/IB’ers op scholen die vaak meer dan het maximale doen, maar ziet ook zaken die beter kunnen met betrekking tot kinderen die verzuimen. “We moeten gezamenlijk optrekken en out of the box denken. Dan is er veel meer mogelijk dan we denken.”

 

Anja de Haas: “Ik heb een groot respect voor het onderwijs. Ik zie dat leraren vaak meer doen dan het maximale. En zie tegelijk dat ze best wat eerder bij andere deskundigen aan de bel mogen trekken om mee te denken. Blijf niet doorjakkeren, maar erken dat niet alles binnen de school haalbaar is.”

 

“Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een vorm van onderwijs mogelijk is, voor ieder kind. En vind dat er gestreefd moet worden dat kinderen niet (deels) thuis komen te zitten. Een kind mist anders een sociale context en voelt zich buitengesloten. Dat is schadelijk voor een kind.”

 

De schoolbesturen en het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, de gemeente voor jeugdzorg. De verbinding onderwijs-zorg wordt steeds beter, ziet Anja. “We trekken steeds meer samen op en wisselen vaker informatie uit. Er moet voor ieder kind gekeken worden wat er nodig is en wat er voor nodig is om dat te realiseren. Stel het kind centraal en kijk niet naar wat niet kan, maar kijk wat wel kan. Dat vergt een omslag in denken.”

 

“Kijk als school naar welke kinderen er regelmatig niet zijn, bespreek dit tijdig met ouders en leg afspraken duidelijk vast. Betrek het Sociaal Team en jeugdgezondheidszorg erbij als de hulp niet onder de eigen paraplu te vinden is. Vergeet ook de leerplichtambtenaren niet! We zijn er niet om met opgeheven vingertje te wijzen, maar denken graag mee. Ouders mogen ook rechtstreeks met ons contact opnemen.”

 

“Onze rol is om er samen met de Collegiaal Consultanten van het samenwerkingsverband, ouders, school en ketenpartners voor te zorgen dat kinderen zoveel als mogelijk onderwijs krijgen, in de meest brede zin van het woord: van leerlingen die naar onderwijsinstellingen gaan tot kinderen die onderwijs volgen op locatie. Er is veel meer mogelijk dan binnen een school bedacht kan worden, zeker als je out of the box denkt.”

 

“Voor scholen is het van belang dat zij zich goed op de hoogte stellen wanneer en hoe ze verzuim moeten melden en wat er in het Verzuimprotocol staat. Wat betreft thuiszitters is het van belang preventief te werken en je bewust te zijn dat langdurig zieken ook thuiszitters zijn. Daarom willen we het bijvoorbeeld ook weten wanneer een leerling wel naar school gaat, maar niet volledig (16 lesuren in de 4 weken absent). Dit geldt zowel voor ongeoorloofd als geoorloofd verzuim. Sinds 1 april moeten scholen (bij vermoeden van) ongeoorloofd verzuim melden in DUO, dan komt de melding automatisch binnen bij de administratie van het team leerlingzaken.”

 

“Verzuimmeldingen kunnen dus nog beter. Ook zien we dat een aantal zaken nog niet soepel loopt. Een kind dat verwijderd is van school, maar nog niet ingeschreven staat op een nieuwe school, bijvoorbeeld. Of als het leerlingvervoer niet geregeld is, er wachtlijsten zijn of dat er er in bijzijn van ouders gesproken wordt over de financiën van een alternatieve plek. Daar mogen ouders niet mee belast worden. De schoolbesturen / het samenwerkingsverband en de gemeente moeten deze zaken gezamenlijk oplossen.”

 

Via deze link zie je welke leerplichtambtenaar contactpersoon is voor welke school.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: