Anneke Eshuis is sinds schooljaar 2017-2018 Auris-consulent werkzaam in het gebied van KANS, het Expertisecentrum van De Wissel. Zij stelt zich voor.

 

“Mijn naam is Anneke Eshuis. Sinds vorig schooljaar ben ik als 'Auris contactpersoon' verbonden aan Profi Pendi in Houten. Consultatieaanvragen op het gebied van spraak en taal zullen in eerste instantie door mij behandeld worden. Vanaf dit schooljaar doe ik de consultaties samen met mijn collega Paulien Diepenmaat.

 

Sinds 1998 ben ik werkzaam bij Auris Dienstverlening (cluster 2) in Utrecht. Daarvoor heb ik op de Bertha Mullerschool (cluster 2 school) gewerkt als logopedist, waar ik ruime ervaring heb opgedaan in de behandeling en begeleiding van cluster 2 kinderen. Omdat ik het erg leuk vind om de kinderen in een bredere context te kunnen ondersteunen, ben ik  na de invoering van Passend Onderwijs als ambulant dienstverlener gaan werken. Mijn ervaring en expertise ligt nu op het gebied van TOS, SH, ASS, dyslexie en selectief mutisme.

 

Paulien heeft een brede ervaring in het primair onderwijs als leerkracht, rt-er en ib-er  en werkt sinds 2008 als ambulant dienstverlener binnen cluster 2. Haar expertise ligt op het gebied van het jonge kind, leesproblemen en sociaal-/ emotionele ontwikkeling, met name bij kinderen met communicatieve problemen.

 

Ik kijk er naar uit om als contactpersoon van Profi Pendi in Houten aan het werk te gaan en wil voor de scholen in Houten een zinvolle aanvulling zijn waar het cluster 2 gerelateerde vragen betreft.”

WAT KAN AURIS BETEKENEN VOOR JOU?

 

Auris is er voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS), of voor dove of  slechthorende kinderen.

 

Consultaties en Advies

Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen. Een deskundige van Auris gaat na een observatie in op hulpvragen van een kind, de leerkracht  en/of andere betrokkenen en bespreekt de bevindingen met de aanvrager van de consultatie. Het gaat hier om één tot drie bezoeken. Daarna geeft de deskundige advies over een eventueel vervolgtraject.

Meer over consultatie en advies >

 

Aanvraag voor een arrangement

Voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove en slechthorende kinderen kunt u een arrangement aanvragen. Neemt u contact op met het aanmeldpunt: telefonisch of via de site: www.auris.nl.

Een trajectbegeleider ondersteunt u bij uw aanvraag en dossiervorming. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Deskundigheidbevordering

Voor training, cursussen , workshops en voorlichtingen kunt u terecht bij ons cursuscentrum

www.auris.nl.

 

Contactgegevens:

Auris-consulent OEC De Evenaar

Lia van den Brink

l.vd.brink@auris.nl

06-42429701

 

Auris-consulent  OEC  De Wenteltrap

Ineke van Dillen

i.v.dillen@auris.nl

06-26322172

 

Auris-consulent OEC de Brug

Ineke van der Heijden

i.vd.heijden@auris.nl

06-28560253

 

Anneke Eshuis

Auris-consulent OBS De Wissel

a.eshuis@auris.nl

06-12996255

 

Kantooradres:

Auris Dienstverlening Utrecht e.o.

Santa Cruzdreef 30

3563 VJ Utrecht

030-2612404

 

Auris Cursuscentrum:

Agavedreef 92

3563 VJ Utrecht

030-2660875

 

AURIS

Alle interviews met AB'ers Cluster 2

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: