“Wij willen ouders in hun kracht zetten en steunen”

Profi Pendi in gesprek met Annemiek Noorlander, procesregisseur van Sociaal Team Vianen

 

 

Gemeente Vianen heeft een klantcontactcentrum voor vragen over zorg en welzijn, waar vier professionals werken. Zij schakelen met het Sociaal Team als het om bijzondere, specialistische hulp gaat. “Hoort een vraag bij het Sociaal Team thuis, dan bepalen mijn collega Sanne en ik welk teamlid met welke expertise we het beste op een hulpvraag kunnen zetten”, vertelt Annemiek Noorlander. “Ons team bestaat uit medewerkers van onder meer: Stichting MEE, Rivas maatschappelijk werk, medewerkers jeugdhulp, Rivas thuiszorg, Stichting Welzijn Vianen en Gemeente Vianen. We zijn er voor alle leeftijden. We proberen helder te krijgen wat de hulpvraag is en wat de aanvrager of diens omgeving hier zelf aan kan doen. Samen zoeken we altijd naar passende oplossingen, op maat gemaakt.”

 

“We nemen regelmatig contact op met informele zorgaanbieders als Handje Helpen, Home-Start, Timon, Lijn 5 en schuldhulpverlening, maar bieden zelf ook hulpverlening aan. En hebben nauw contact met de WIL, met de GGD, met leerplichtambtenaren en met Stichting Save. We werken met de meldcode en Verwijsindex Midden-Nederland (zie kader bij artikel Sociaal Team Houten - red.).”

 

“Verbindingen leggen, is het belangrijkste dat we doen. We merken dat de schakel tussen onderwijs en jeugdzorg steeds beter wordt. Scholen weten ons steeds beter te vinden. Het Onderwijs Zorg Arrangement dat we aanbieden in samenwerking met Youké is een goed voorbeeld waarbij onderwijs en zorg integreert.”

“En wanneer er een Multi Disciplinair Overleg op school plaatsvindt, zijn we daar in principe bij. Ik moedig het van harte aan dat passend onderwijs en jeugdzorg veel meer samenkomen. Je merkt gewoon dat als er stagnaties zijn het fijn is als zowel school als Sociaal Team direct betrokken worden. De lijntjes zijn korter, er wordt meer preventief opgelost en het proces is transparanter. Ook kunnen we scholen helpen benoemen wat ze zien. Belangrijk is dat we ouders in hun kracht willen zetten. Zij zijn de regievoerders, het Sociaal Team de coördinator van zorg. Wij willen ouders een gevoel van steun geven.”

 

“Als Sociaal Team blijven we in ontwikkeling: zo willen we de overgang naar het voortgezet onderwijs aanscherpen en ouders en scholen nog beter informeren over bijvoorbeeld een peutercursus en SOVA-training. We werken er hard aan om de verbindingen aan te scherpen met medische specialisten. Denk bijvoorbeeld aan dyspraxie: vragen hierover komen vaak bij de huisarts terecht en niet bij ons. Maar als wij ervan weten, kunnen we soms ook tot hulp zijn. We hopen dat bijvoorbeeld kinderdagverblijven, kinderfysiotherapeuten en dergelijke aan de bel trekken als ze tegen iets aanlopen. Wij denken graag mee.”

HOE BEREIK JE HET SOCIAAL TEAM?

 

MEER SOCIALE TEAMS:

 

MEER

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: