"We staan altijd open voor overleg en willen graag meedenken als dat nodig is"

Astrid Gelmers, teamleider Jeugdteam IJsselstein

 

Waarom vind je het van belang dat geen kind thuis zit?

“Het is belangrijk dat kinderen zich sociaal-emotioneel en cognitief goed kunnen ontwikkelen. Dit doen zij voor een groot deel op school. Als zij niet naar school gaan, zal hun ontwikkeling op diverse gebieden stagneren.”

 

Hoe kan het Jeugdteam bijdragen om thuiszitten te voorkomen/zo kort mogelijk te laten duren?

“Het is belangrijk dat wij bij problemen in de thuissituatie en/of op school in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden. Hiermee kunnen we hopelijk voorkomen dat een kind thuis komt te zitten. Dit doen we door ouders en het kind te begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld te observeren in de klas en mee te denken over een aanpak die aansluit bij wat het kind nodig heeft. Daarnaast kan het Jeugdteam een coördinerende rol hebben als het gaat om de afstemming tussen school, thuis en zorg.”

 

Gebeurt dit al genoeg?

“We merken dat onderwijs en jeugdteam elkaar gelukkig steeds beter weten te vinden en ook dat het onderwijs steeds beter weet wat wij kunnen betekenen. Het blijft wel met elkaar zoeken waar zorg ophoudt en waar passend onderwijs begint en vice versa. Maar als we met elkaar hierover in gesprek blijven gaan dan, wordt dit steeds duidelijker.”

OPROEP AAN SCHOLEN: ZOEK CONTACT MET JEUGDTEAM ALS ER VRAGEN/ZORGEN OVER LEERLINGEN

Interviews | Sociaal Team

Jeugdteam IJsselstein

 

Sociaal Team Vijfheerenlanden

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: