Consultatie en Advies Auris

Scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris, cluster 2, een consultatie aanvragen betreffende vragen over TOS (taalontwikkelingsstoornis) of slechthorendheid/doofheid. In dit artikel een uitleg hoe dit in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden zijn.

 

Een deskundige van Auris gaat in op hulpvragen van de leerkracht of pedagogisch medewerker met betrekking tot TOS of slechthorendheid/doofheid en bespreekt de bevindingen met de aanvrager van de consultatie. Hiervoor worden de gegevens, die al aanwezig zijn, bekeken en een observatie in de groep gedaan. Deze bevindingen worden in een verslag vastgelegd en daarbij worden adviezen geformuleerd waarmee de leerkracht (of andere betrokkenen bij het kind) in de groep aan de gang kunnen. Deze adviezen kunnen ook als uitgangspunt dienen voor het opstellen van een handelingsplan.

 

Een voorbeeld uit de praktijk (vanuit het basisonderwijs):

Casus: Een leerling uit groep 5 die informatie heel goed begrijpt, maar moeite heeft om antwoorden te geven. Bovendien heeft hij veel moeite om keuzes te maken en vraagt steeds om bevestiging bij de leerkracht.

 

Een aantal adviezen:

  • Deze leerling is erg gebaat bij een goede plaats in de groep, vlakbij de leerkracht, die hem snel even aan kan sturen.
  • Hij heeft iets meer tijd nodig om een vraag te verwerken en een antwoord te formuleren. Geef hem de tijd om een antwoord te geven. Als je als leerkracht denkt dat de vraag niet goed is doorgekomen, stel hem dan op dezelfde manier. Als je de vraag verandert moet hij weer opnieuw gaan denken.
  • Beperk zijn keuzemogelijkheden bij het zelf kiezen van een vervolgwerkje.

 

Vooral het tweede advies was voor deze leerkracht een eyeopener. Zij is dit meteen toe gaan passen en het werkte voor deze leerling (maar ook voor anderen) heel goed. De leerkracht dacht namelijk steeds dat hij de vraag niet begreep en dat ze die moest vereenvoudigen.

Het zijn soms heel eenvoudige dingen die een groot verschil kunnen maken.

De deskundige van Auris kan bovendien meekijken of er verdere actie ondernomen moet worden, zoals onderzoek bij het Audiologisch Centrum, het verder inschakelen van het samenwerkingsverband of het aanvragen van een arrangement voor cluster 2.

Een consultatie leidt niet altijd tot een aanvraag voor cluster 2. Soms heeft een leerkracht genoeg aan de adviezen die gegeven worden of voldoet het kind niet aan de criteria die gesteld zijn voor een cluster 2 arrangement.

 

Het formulier voor het aanvragen van een consultatie en advies-traject is te vinden op de Auris site: www.aurisinfo.nl. Op deze site zijn ook de criteria voor het aanvragen van een onderwijsarrangement te vinden.

AURIS

 

Alle interviews met AB'ers Cluster 2

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: