“Ons motto: we zetten ieder kind op het juiste spoor”
In gesprek met SBO-directeur Beppie Vendrik

 

 

“Ons gedreven, deskundige team wil voor ouders van meerwaarde zijn. Als ouders hun kind aanmelden, hebben ze vaak al heel veel zorgen gehad om hun kind. Samen met de Collegiaal Consultanten (CC’ers) vinden ze hun weg hier naartoe en gaan we verder. Ouders betrekken we overal zoveel mogelijk bij. We leggen de nadruk op wat wél goed gaat. Hierdoor zie je leerlingen in hun kracht komen. Tijdens een open podium zie je de prachtigste dingen voorbij komen bijvoorbeeld. Gedragsproblemen en leerproblemen zien we afnemen bij de leerlingen, ze zijn weer in staat om meer te leren. Waar deze leerlingen op de reguliere school onderaan ‘hingen’, blijken ze hier gemiddeld te zijn.”

“Onze missie is dat we ieder kind op het juiste spoor willen hebben. En dat werkt; maar liefst 85 % van de leerlingen stroomt uit naar vmbo basis tot en met havo. Soms stroomt een leerling tijdens zijn basisschoolcarrière ook al terug naar regulier onderwijs, maar dat gebeurt niet in grote getalen. Dat zijn meestal leerlingen die al op jonge leeftijd bij ons zijn gekomen.”

 

“Net als op een reguliere school bieden we drie arrangementen aan: basis, verdiepte en intensieve instructie. Wat voor onze leerlingen vooral heel fijn is, is dat ze les krijgen in een kleinere setting, meer herhaling krijgen en de lesstof in kleinere stappen aangeboden krijgen.”

“Het concept ‘de Vreedzame school’ is helemaal ingeburgerd op De Wissel. Kort gezegd komt dat erop neer dat we aardig zijn tegen elkaar, en wel aan opstekers doen, maar niet aan afbrekers. Daarnaast krijgen de kinderen aan het begin van het schooljaar groepsjudo, wat heel goed is voor de groepsvorming.”

“De leerlingen kunnen binnen de school gebruik maken van cesartherapie, logopedie en kindtherapie. De schoollogopedie bieden wij aan aan kleuters, maar een enkeling krijgt vergoeding vanuit de zorgverzekering. De overige therapieën worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Ook hebben we een peuterschool, die werkt met het VVE-programma, in huis en een peuterschool van Auris. Momenteel is de buitenschoolse opvang die in ons gebouw zit, aan het onderzoeken of ze hun diensten ook kunnen aanbieden aan onze kinderen, door daar bijvoorbeeld extra structuur aan te bieden. We groeien richting een Kindcentrum.”

 

“Zoveel mogelijk ondersteuning in huis hebben, dichtbij het kind, past bij passend onderwijs. Ik heb de gang naar passend onderwijs meegemaakt. Je merkt hoe fijn het samenwerkingsverband is en dat we elkaar goed weten te vinden. Samenwerkingen met JGZ, Save en het Sociaal Team zijn geïntensiveerd. We zijn zoekende naar de juiste wegen, maar weten elkaar al goed te vinden. Als directeur van een SBO-school zijn er wel lastige zaken waar je mee van doen hebt, de onzekerheid over welke kant het met de voorzieningen op gaat van SBO-scholen, bijvoorbeeld.”

“Als Stichting Gewoon Speciaal, waar De Wissel onderdeel van uitmaakt, hebben we een speciale opdracht. We willen onze leerlingen een passend aanbod bieden op onze school, maar ook reguliere scholen ondersteunen, zodat leerlingen langer op een reguliere school kunnen blijven. Dat is nu ook wat we zien: het leerlingaantal is de afgelopen twee jaar stabiel gebleven, maar we zien wel een verschuiving: aanmeldingen in de lagere groepen nemen af, in de bovenbouw neemt dit toe. Of dit een trend is, is nu nog niet te zeggen.”

 

“De Wissel heeft ook een Expertisecentrum, Kans, waarin de CC’ers werkzaam zijn. Zij bieden ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding op reguliere scholen en het uitvoeren van onderzoek. We zijn zoekende naar waaruit de ondersteuning nog meer zou kunnen bestaan. Hierbij willen we  aansluiten bij de ondersteuningsvragen die scholen hebben en aan ons stellen. We geloven niet in een kant en klaar product, maar in maatwerk. We willen er samen voor zorgen dat we zoveel mogelijk leerlingen op het regulier onderwijs kunnen houden.”

 

“Uiteindelijk zullen we misschien minder lesplekken hebben op De Wissel, maar wel meer ondersteuning aanbieden, zodat kinderen langer dichtbij huis onderwijs kunnen genieten. Er zal echter altijd een groep zijn die behoefte heeft aan een setting zoals een SBO-school. De kracht is namelijk dat je hier kinderen met eenzelfde problematiek kunt clusteren en dat er veel deskundigheid in één gebouw zit.”

BEPPIE VENDRIK: VAN LEERKRACHT TOT DIRECTEUR

 

Beppie begon haar onderwijscarrière op een basisschool in Overvecht (Utrecht). Vijftien jaar gaf ze met name les in groep 3 en 8. Ze studeerde in die periode onderwijskunde en maakte daarna twee uitstapjes; naar de schoolbegeleidingsdienst en een educatieve uitgeverij. Maar het onderwijs bleef trekken, ze miste de kinderen en ging het basketbalteam van haar dochter trainen. “Toen ik in de jaren negentig werd aangenomen als directeur van de Montessorischool in Maarssen, was dat het antwoord op mijn zoektocht. Op die school kon ik mijn ideeën over adaptief onderwijs mooi vormgeven.” Na drie jaar combineerde ze deze baan vier jaar lang met het directeurschap op Montessorischool De Vleugel in Nieuwegein, voordat ze zeven jaar geleden directeur op SBO De Wissel werd.

“De overstap naar De Wissel was een heel mooie stap. Ik weet namelijk uit eigen ervaring dat een SBO-school een mooie plek kan zijn voor kinderen die net iets meer nodig hebben. Mijn zoon ging namelijk ook naar een SBO-school.”

Beppie is ook actief voor het samenwerkingsverband. In het beginstadium maakte ze deel uit van diverse werkgroepen en momenteel zit ze in de adviesgroep. Daarnaast is ze netwerkregisseur van netwerk regulier-SBO werkverband Midden-Nederland.

“Werken in het onderwijs vind ik vooral erg fijn, omdat je een jaarlijkse cyclus doorloopt, waarin elke dag anders is.”

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: