“De één heeft dit, de ander heeft dat”

Onderwijskundig begeleider Carola Bol over leerlingen met epilepsie

 

Wat is er toch met Michel aan de hand? Waarom maakt hij ruzie met zijn vriendjes tijdens de pauze? Hoe komt het dat zijn leerprestaties tegenvallen, zelfs na een jaar zittenblijven? Onderwijskundig begeleider Carola Bol over kinderen met epilepsie, een aandoening die niet altijd zichtbaar is.

 

Carola Bol vertelt: “Maar liefst 1 op de 150 kinderen heeft (jeugd)epilepsie. In de regio van Profi Pendi hebben we in schooljaar 2016-2017 36 leerlingen begeleid (van 6 leerlingen is deze begeleiding inmiddels weer gestopt), dat zijn er behoorlijk wat. Hoe de aandoening zich uit is per persoon anders. Sommige kinderen doen het gewoon goed op school en bij hen zijn de aanvallen onder controle door medicatie, maar dat is lang niet altijd het geval. Wat velen ook niet weten, is dat het meer is dan alleen de aanvallen. We zien vaak dat leerlingen met epilepsie problemen hebben met concentratie, aandacht, tempo en leren. En ook medicijnen kunnen voor problemen zorgen, zoals vermoeidheid en stemmingswisselingen. Als onderwijskundig begeleider kijk ik goed naar welke impact de aandoening heeft op het geheugen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de concentratie en welke onderwijsbehoefte daaruit voortvloeit. Dat is echt maatwerk.”

 

“De financiering is vergelijkbaar met die van cluster 1 en 2. Ik begeleid ouders en leerkrachten, maar niet de leerlingen zelf. Ouders zijn heel belangrijke samenwerkingspartners. Onze samenwerking begint nadat ouders of leerkrachten een aanmeldformulier ingevuld hebben, waarin de hulpvragen van ouders en de school genoemd worden. Hierna volgt een telefonisch gesprek met de ouders om te bespreken wat hun grootste zorg en hulpvraag is. Vervolgens maak ik een afspraak op school. Samen brengen we de situatie in kaart aan de hand van het Seidenberg Model en peilen we de onderwijsbehoeftes. Het model is een model met vijf vakken, te weten: medisch, medicatie, cognitieve ontwikkeling, leerontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling.”

 

“Het gaat altijd om maatwerk en om denken in mogelijkheden: wat kan er wél. Ik probeer de situatie ook te relativeren. Het is te begrijpen dat ouders en leerkrachten bezorgd zijn en samen kijken we wat kan en waar we voorzichtigheid moeten betrachten en ook hoe te handelen bij een aanval. Een kind moet ook gewoon kind kunnen zijn.”

 

“Wanneer er vragen zijn die een medische achtergrond hebben, bespreken we dat met de betreffende neuroloog in de verschillende ziekenhuizen. Ik werk elke donderdag op de poliklinkiek van SEIN (Stichting Epilepsie Instelling in Nederland). We bespreken daar maandelijks patiëntjes-leerlingen in het multidisciplinaire team, bestaande uit een maatschappelijk werker, neuro-psycholoog, neuroloog en onderwijskundig begeleider. Van deze overleggen blijf ik zelf keer op keer bijleren.”

 

Hoewel Carola niet met de leerlingen werkt, spreekt ze hen wel regelmatig. Ze ziet dat leerlingen vaak op sociaal-emotioneel gebied problemen hebben. Carola vertelt: “Ze kunnen angstig, depressief of onzeker zijn en zich daardoor onveilig voelen. Epilepsie kan wel degelijk invloed op het gedrag hebben maar dit is lang niet altijd het geval. De meeste kinderen met epilepsie, die dankzij medicijnen, aanvalsvrij zijn, zijn op straat of op het schoolplein niet van kinderen zonder epilepsie te onderscheiden. Kinderen die ondanks medicatie niet aanvalsvrij zijn, hebben meer kans om zich anders dan leeftijdgenoten te gedragen. Ik probeer, waar dit kan, de situatie te relativeren voor hen. Ze denken vaak: ‘We zijn een uitzondering binnen de klas.’ Maar eigenlijk zijn ze heel gewoon, want de één heeft dit, de ander heeft dat.”

 

“Ik vind mijn baan erg leuk, omdat het heel afwisselend is en elke nieuwe aanmelding een nieuwe uitdaging is om een kind te helpen. Natuurlijk zie ik ook veel verdrietige dingen, maar het leuke van mijn vak is dat je mensen kunt binden. Dat je met anderen samenwerkt met als doel een kind te helpen. En als je zwaarbelaste ouders een beetje lucht kunt geven, doe je heel dankbaar werk.”

 

www.lwoe.nl

PREVENTIEF HULPVERLENER

“Ik kom vaak al in beeld voordat een MDO gevoerd gaat worden. Ik mag namelijk al daarvoor ingeschakeld worden, als preventief hulpverlener. Het voordeel daarvan is dat we veel dingen voor kunnen zijn. Het beroep dat IB’ers of leerkrachten op mij doen, is gratis. Mijn diensten worden namelijk betaald uit budgetfinanciering vanuit de overheid en kost de scholen niets. Ik kan ook ingeroepen worden om scholing te geven of een teamvoorlichting.”

CV  CAROLA BOL


Carola Bol begon als leerkracht op basisscholen de Tandem en de Touwladder in IJsselstein. 27 jaar stond ze voor de klas, in alle groepen, waarvan de laatste jaren voor groep acht. Ook volgde ze de opleiding voor Intern Begeleider (IB’er).

Zeven jaar geleden ging ze aan de slag als Ambulant Begeleider (nu: onderwijskundig begeleider) bij het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Carola volgde hiervoor een master SEN, ambulante begeleiding epilepsie.

Het LWOE is de ambulante dienst die hoort bij twee scholen gespecialiseerd in epilepsie: de Waterlelie (SEIN) en de Berkenschutse (Kempenhaege). Carola is werkzaam voor de ambulante dienst van de Waterlelie. De ambulante dienst van het LWOE begeleidt in totaal circa 2000 leerlingen met epilepsie. In de wet passend onderwijs staat het LWOE opgenomen.”

 

www.lwoe.nl

LEREN EN GEDRAG IN RELATIE TOT EPILEPSIE

Onderwijskundig begeleiders van het LWOE zijn in staat om onderwijsinhoudelijke kennis en medische informatie te combineren. Zij helpen bij de vertaalslag om uiteindelijk tot concrete, praktische adviezen te komen voor leerlingen met epilepsie en hun betrokken leerkracht(en)/docent(en).

Het versterken van de driehoek tussen leerling, leerkracht en ouders is de kracht van het LWOE. Op een positieve, integere wijze proberen zij een oplossingsgerichte, doelgerichte aanpak uit te stippelen. Om zo met elkaar de doelen te halen die worden gesteld.

Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere primair en voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en verricht consultaties voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Interviews met AB'ers Cluster 3

 

 

 

 

 

Interviews met AB'ers Cluster 4

 

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: