“Ik houd ervan om buiten de gebaande paden te treden. Om kinderen de ruimte en vrijheid te geven dingen anders te doen”

Profi Pendi in gesprek met SBO-directeur Christiaan Bekker

 

 

SBO De Wenteltrap was vroeger ‘LOM-school De Zonnewijzer’, waar Christiaan in de beginjaren van zijn carrière (midden jaren tachtig) werkzaam was als groepsleerkracht. Via allerlei ‘omzwervingen’ is hij nu dus weer terug bij waar het ooit begon. Maar hoewel een groot deel van de muren hetzelfde gebleven is en er nog enkele leerkrachten werken uit die tijd, is goed merkbaar dat de tijden veranderd zijn, geeft Christiaan aan.

 

Je kunt hem omschrijven als een echt ‘onderwijsmens’. Hij heeft op allerlei niveaus binnen het onderwijs gewerkt. Na de pedagogische academie startte hij op het voortgezet onderwijs als leerkracht op de toenmalige mavo, terwijl hij in de avonduren de lerarenopleiding volgde. Later stapte hij over naar het individueel technisch onderwijs (nu LWOO) en de LOM-school De Zonnewijzer.

 

Hij bleef doorleren en rondde de opleiding onderwijskunde op de universiteit af. “Dat was het moment waarop er veel deuren voor mij open gingen. Ik werkte op de lerarenopleiding en vervolgens op de Linie (nu Anna van Rijn College). Daar was ik groepsleerkracht en ambulant begeleider.”

 

“Je kunt wel zeggen dat ik wat met het speciaal onderwijs heb. Ik houd ervan om buiten de gebaande paden te treden. Om kinderen de ruimte en vrijheid te geven dingen anders te doen. Dat zit in mij!”

Op het ROC (MBO) gaf hij vervolgens agogische vorming aan MBO’ers die bijvoorbeeld de leerroute sociaal pedagisch werk of ‘helpende welzijn niveau twee’ volgden. Ook was hij stagebegeleider.

 

Wanneer hij op de NOT-beurs in gesprek raakt met iemand van het CPS (de christelijke landelijke pedagogische studie centra) wordt hem een baan aangeboden als adviseur projecten. “Ik begeleidde in heel Nederland met name projecten in het vmbo/mbo. Zoals de implementatie van het vmbo.”

 

“Na een poosje ervaarde ik dit echter als een eenzaam beroep. Ik miste de verbinding met mensen. In 2004 vond ik een baan als directeur op de IJsselsteinse basisschool De Opstap. Een grote school met zo’n 430 leerlingen.”

Daar heeft hij twaalf jaar gewerkt. Na een jaar of zes merkte hij dat het weer ging kriebelen en heeft hij een module op het Marnix College gewerkt en gaf hij ‘s avonds les aan schoolleiders op de IJsselgroep in Doetinchem. De Opstap kon hij echter niet loslaten.

“Het directeurschap beviel me ook zo ontzettend goed. Kijk maar naar mijn dagindeling: ‘s ochtends loop ik op het plein, vervolgens heb ik een intern gesprek, dan weer een gesprek met vier andere directeuren en vervolgens volg ik een cursus op een andere school. Niet al mijn dagen zien er zo uit, maar veel wél. Hoe gevarieerd wil je het hebben!”

 

“Typerend voor mijn loopbaan is dat ik iemand ben die altijd wil kijken naar de mogelijkheden die een school nog niet benut. Daarvoor heb ik een omgeving nodig die mij uitdaagt, waar ik steeds weer nieuwe dingen tegenkom. Op de Opstap heb ik een heel goede tijd meegemaakt, ik kon lezen en schrijven met iedereen. Maar ik had na al die jaren een andere omgeving nodig. Die kwam toen Jan van Etten met vervroegd pensioen ging en mijn bestuur mij op zijn plek zag zitten.”

 

“Het mooie van werken op een SBO-school is dat deze niet alleen onderdeel uitmaakt van Trinamiek, maar ook in verbinding staat met samenwerkingsverband Profi Pendi. Als SBO-directeur ben je niet alleen gericht op het goed laten functioneren van je eigen school, maar je richt je ook op reguliere basisscholen. Dat spanningsveld: het bestaansrecht houden van je eigen SBO-school en de opdracht vanuit passend onderwijs om zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs voor kinderen te realiseren, maakt deze baan uitdagend. Ik wil De Wenteltrap niet tekort doen, maar tegelijk wel meedenken over hoe we zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs aan kinderen kunnen bieden.”

 

“Dat de school een OPDC (een expertisecentrum) heeft, maakt het extra boeiend. Het OPDC is dienstverlenend aan andere scholen, leerkrachten, kinderen en ouders. We denken na over hoe we het basisonderwijs kunnen versterken zodat meer kinderen op de reguliere school kunnen blijven. Je moet hiervoor creatief en vindingrijk zijn, het ondernemerschap omarmen en het belang van kinderen voorop stellen.”

 

“Nu ik na jaren weer ‘terug’ ben op deze school zie ik dat het SBO van nu heel anders is dan de LOM-school van vroeger. Het is complexer: de niveauverschillen binnen een groep zijn heel groot, mede doordat we ook kinderen die anders naar een school voor speciaal onderwijs zouden gaan, hier proberen te houden.”

“We zijn sinds kort op De Wenteltrap bezig met een pilot waarbij we werken met een onderwijszorgarrangement (OZA). Kinderen en ouders betrek je zo samen bij de ondersteuning. De verbinding school-thuis versterken is prachtig. Is deze pilot succesvol? Dan willen we dit volgend jaar ook naar de reguliere scholen brengen. We hopen dat zorgleerlingen daardoor langer op het regulier onderwijs kunnen blijven.”

 

“Ik ga nu hier aan de slag als directeur. Spannend, want de Opstap was zo eigen. Ik moet alles weer opnieuw ontdekken, mijn eigen gedrag onder de loep nemen. Ik blijf hierdoor continu leren!”

MEER SBO DIRECTEUREN:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: