“KANS wil bereiken dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich optimaal ontwikkelt.”

Ellen Pieterse over het begeleidingsaanbod Expertisecentrum KANS

 

 

“KANS in onderwijs biedt met de expertise uit haar S(B)O-scholen ondersteuning aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. KANS wil dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich optimaal ontwikkelt. De professionals van KANS zetten zich hiervoor in, met passie en vanuit de dagelijkse speciaal (basis) onderwijs praktijk.”

 

“Ben je op zoek naar professionele hulp op maat voor je kind, leerling of voor jouw school, dan ben je bij KANS aan het juiste adres. KANS is gespecialiseerd in het begeleiden, onderzoeken en behandelen van kinderen van de basisschool of de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. KANS biedt hulp bij leer- en/of gedragsproblemen en bij ontwikkelingsstoornissen. KANS is tevens gespecialiseerd in het begeleiden en coachen/trainen van individuele docenten, schoolteams en ouders. Ook is het mogelijk voor onderwijs-opleidingsinstituten om professionals van KANS in te huren voor nascholingscursussen en informatiebijeenkomsten.”

 

“Alle informatie over de activiteiten die KANS voor jou kan verzorgen, staat beschreven op de website. In een aantal gevallen betreft het een standaard cursus en/of onderzoek. Maar wij leveren vanzelfsprekend ook maatwerk. Aan de hand van jouw wensen, bieden we je een op maat gemaakt voorstel aan. Hierin worden de werkwijze, het te behalen doel, de tijdsinvestering, de tarieven en de voorwaarden van KANS opgenomen. Mocht je aanvullende informatie willen hebben of heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.”

 

Wat is KANS?

“KANS valt onder het bestuur van Stichting Gewoon Speciaal, waarin vier scholen voor speciaal basis onderwijs én een school voor speciaal onderwijs samen werken. De deskundigheid van SBO De Kristal in Maarssen, SBO De Wissel in Houten, SBO De Stuifheuvel in Zeist, SBO De Driehoek in Wijk bij Duurstede en SO de Dr. C.P. van Leersumschool met locaties in Zeist en Veenendaal, komen in KANS samen.

Sinds 01-01-2016 is de Dr. C.P. van Leersumschool bestuurlijk gefuseerd met Stichting Gewoon Speciaal. Zodoende kan ook de expertise vanuit het SO worden ingezet voor de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen en nascholing/begeleiding van leerkrachten en schoolteams.”

 

“KANS werkt graag samen met andere partners. Het doel is altijd dat KANS wil bereiken dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich optimaal ontwikkelt. Sinds augustus 2016 integreren KANS en FRITZ hun aanbod in een gezamenlijke dienst. Samen hebben wij een nog sterker aanbod in de begeleiding van leerkrachten die werken met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Bij KANS en FRITZ werken uitsluitend professionals die gespecialiseerd zijn in het werken met deze kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Ook werken er professionals die gespecialiseerd zijn in het begeleiden / trainen van leerkrachten of (groepen) ouders.

KANS en FRITZ zoeken, samen met u, naar oplossingen die passend zijn bij uw leerling/kind en school.”

“Naast het begeleiden van leerkrachten  en leerlingen (zowel PO els VO) bieden wij ook scholing aan. Bijvoorbeeld workshops waarbij men (weer) grip krijgt op moeilijk verstaanbaar gedrag en hoe men bewust kan werken aan een positievere groepssfeer. Het is mogelijk om op jouw eigen school (op locatie) een workshop te verzorgen.”

 

Voor wie?

“KANS heeft als doel om kinderen in de basisschoolleeftijd en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs te ondersteunen in hun ontwikkeling. KANS biedt diverse vormen van begeleiding, cursussen en trainingen aan kinderen, ouders, leerkrachten, scholen en andere opleidingsinstituten ten behoeve van de cognitieve, didactische of sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen zo mogelijk de belemmeringen opgeheven worden. Of kinderen, hun ouders en leerkrachten leren met deze belemmeringen om te gaan. Afhankelijk van de aard van de problemen is individuele begeleiding, of begeleiding in groepjes mogelijk. KANS verzorgt tevens informatie-, en voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen met betrekking tot leer- en/of gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen.”

 

Waar?

“Waar KANS de hulp aanbiedt wordt afgesproken aan de hand van de hulpvraag. Het kan de school zijn waar het kind op zit of het kan een school zijn in de regio van de school waar het kind zit. Het begeleiden, of coachen van docenten of schoolteams gebeurt zo nodig in de eigen school of in de eigen klas. KANS heeft diverse vaste locaties voor begeleiding en onderzoek in: Houten, Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede, Zeist en Veenendaal.”

MEER INFO

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: