Leerlingen Allemaal Naar School
LANSbreker Elma Snabilie zet zich in voor thuiszitters

 

 

“Samen met Otto Daniëls, directeur van SBO-school De Brug, zet ik mij in om het aantal thuiszitters binnen het gebied van Profi Pendi terug te dringen. We betrekken daar ook de leerplichtmedewerkers van de gemeenten bij, ‘crisisplaatsing’ op het SBO en BOCS van OEC De Evenaar, met Marloes van Dijk als deelnemers van de LANSbrekers. Het doel is dat Profi Pendi onderwijs biedt aan al haar leerlingen en dit vastlegt in beleid.”

 

“En dat er kennis wordt overgedragen aan directeuren, die verantwoordelijk zijn voor het schorsen van leerlingen. Daarom gaan we nadenken hoe we directeuren in het SWV kunnen bijpraten , bijvoorbeeld over gespreksvoering, wet & regelgeving (in samenwerking met de gemeenten) en preventie. Vragen die aan bod komen zijn: waar loopt het vast? Hoe communiceer je als school effectief met ouders over thuiszitten? En hoe kan een leerkracht op dit gebied ondersteund worden?”

 

“Het is belangrijk thuiszitten te voorkomen. We willen bereiken dat ouders en leerkrachten op tijd aan de bel trekken. Het tijdig opvangen van signalen en deze vertalen naar een stuk ondersteuning voorkomt mogelijk zwaardere problemen in de toekomst. Bijvoorbeeld kinderen die regelmatig afwezig zijn door ziekte kunnen voor een check opgeroepen worden door de schoolarts. Het gaat niet alleen om kinderen die volledig thuiszitten, maar ook om gedeeltelijke thuiszitters. We willen ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt binnen het onderwijs of ter overbrugging de juiste zorg krijgt als deze plek nog niet gevonden is. We kijken daarbij altijd naar de onderwijsbehoeften van een kind.”

 

“Het aantal thuiszitters binnen Profi Pendi is gelukkig niet zo groot, maar het blijft een speerpunt van het samenwerkingsverband, want elke thuiszitter is er een te veel. Ook zijn we er alert op dat verborgen thuiszitters, zoals zij die een ontheffing van de leerplicht hebben, niet uit ons zicht verdwijnen. We willen dat kinderen altijd de verbinding met het onderwijs blijven houden.”

MEER INFORMATIE

 

MEER OVER ELMA

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: