Collegiaal consultant van De Wissel over haar veranderende rol

 

Profi Pendi laat Elma Snabilie aan het woord, CC’er van OEC De Wissel, in Houten. “Het grote voordeel is dat ouders nu vanaf het begin af aan betrokken worden. Op een CC’er afstappen, wordt zo een stuk laagdrempeliger.”

 

Elma vertelde over de verandering in werkwijze: “Tussen september en nu hebben we de routines onder de knie gekregen van de werkwijze van Profi Pendi. Dat gaat goed in ons team. Bij de intern begeleiders (IB’er) leefden nog veel vragen. We gaven daar antwoord op in het IB-netwerk. Als IB’ers gewend zijn aan het voeren van een MDO, zal dit een hoop opleveren.”

“Wij hebben de laatste paar maanden van het schooljaar 2013-2014 bij wijze van pilot een stuk of acht MDO’s gevoerd, gericht op: wat levert het meeste op en wie kan wat het beste doen. Dat heeft ons geholpen bij het uitvoeren van MDO’s/ aanvragen toelaatbaarheidsverklaring (TLV).”

“Kijk je naar het format dat voorschrijft hoe een MDO werkt, dan zie je dat we als CC’ers gelijk het gesprek in zouden ‘moeten’. Wij willen echter, als we een leerling nog niet kennen, liefst eerst observeren. Dat waarderen ouders erg, je praat dan namelijk over een ‘echt’ kind. Gelukkig staat Profi Pendi ervoor open dat we dat doen. We doen dus dat wat we nodig vinden! Het werkdocument passen we aan als dat nodig is. Ik merk dat ons team heel fijn is, initiatieven durft te nemen en de ruimte neemt om situationeel te werken.”

 

“Het grote voordeel van een MDO is dat ouders in een veel eerder stadium, namelijk vanaf het begin, erbij betrokken worden. Er is openheid. Het wordt laagdrempeliger om naar CC’er te gaan. En dat is beter dan een advies van een commissie.”

“Samenwerken met de OEC’s van de andere gemeenten is nog nieuw en we moeten nog op elkaar afstemmen. Bij een leerling voor wie het wenselijk was dat hij vanuit Houten op de sbo-school in Nieuwegein overgeplaatst zou worden, hebben we dit samen op kunnen lossen en die samenwerking was prettig. Voor kinderen die tussen wal en schip dreigen te raken, is nog een slag te slaan.”

 

“Terugkijkend zie ik dat de procedures veel energie kosten, maar dat alles steeds duidelijker wordt. Als team hebben we zelf een slag geslagen door veel meer digitaal en in ‘the cloud’ te werken. Een breekpunt is wat mij betreft wel de manier waarop de gelden worden verdeeld: naar aanleiding van het aantal rugzakleerlingen dat scholen hadden. Dat is iets waarop Profi Pendi zich nog wel mag beraden. Er moet ook geld beschikbaar zijn voor nieuwe rugzakleerlingen.”

 

“We kijken constructief naar de toekomst, werken oplossingsgericht en besteden als team veel aandacht aan het delen van informatie in het MDO. Op die manier kun je vanuit hetzelfde startpunt het gesprek aangaan en kijken naar wat nodig is voor een kind. En het is zo mooi om een kind en de leerkracht weer op de rit te krijgen ”

BEGRIPPENLIJST

Collegiaal consultant:
Een collegiaal consultant (CC’er) is onderdeel van een Onderwijsexpertisecentrum (OEC) en neemt vanuit het samenwerkingsverband deel aan het MDO.


Intern Begeleider:
De intern begeleider (IB’er) verzorgt de ondersteuningsstructuur op school.


MDO:
Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB’er en externe deskundigen noemen we het Multidisciplinair Overleg (MDO). De externe deskundigen zijn de collegiaal consultant uit het onderwijsexpertisecentrum en eventueel een schoolmaatschappelijk werkende of andere specialist. Samen met ouders en school zoeken zij een werkwijze om aan de benodigde ondersteuning tegemoet te komen.

 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV):
Het toelaten van leerlingen aan een school voor speciaal (basis)onderwijs (S(B)O).

ELMA over LANSbrekers

CV  ELMA SNABILIE


Elma is begonnen als leerkracht, en heeft alle groepen wel een keer gehad. Ze werkte daarna als IB’er op een grote school met 17 groepen. Daar zat ze ook in de PCL (Permanente Commissie Leerlingen). Als preventief ambulant begeleider (PAB) werkte ze voor het oude samenwerkingsverband, vanuit De Wissel. Sinds tien jaar is ze coördinator van de zorgcommissie.

Elma is afgestudeerd muziekdocent en heeft de deeltijd studie Nederlands gedaan, gericht op taalontwikkeling en meertaligheid. Ook haalde ze Master SEN en de opleiding voor Video Interactie Begeleiding.

Naast haar werk in het onderwijs schrijft ze levensboeken.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: