“De Vroonestein gunt Erkam Faik een kans!”

Interview over jongen met beperking die naar een gewone basisschool gaat

 

 

Erkam Faik is na zijn geboorte vaak ziek. Moet regelmatig opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege luchtweginfecties en maag/darmproblemen. Door deze slechte start heeft hij een groei- en ontwikkelingsachterstand. Ook is er sprake van voedingsproblematiek. Daarom gaat hij als peuter 4 dagen in de week naar Peuterdagcentrum Irene (van Amerpoort), waar hij fysiotherapie, logopedie en ergotherapie krijgt van therapeuten van de Hoogstraat Revalidatie. Jessica vertelt: “Toen hij bij ons kwam kon hij nog niet lopen, hij sprak hier niet, was verdrietig als zijn ouders weggingen en was erg kwetsbaar.”

 

“In de loop van de tijd zag je hem groeien. Toen hij 3,5 jaar was, gaven we het advies voor onderwijs in een kleine setting, omdat dit het juiste voor hem leek te zijn.” Een aantal maanden later vroegen ouders zich af of regulier onderwijs inmiddels een optie zou kunnen zijn. Omdat Erkam Faik in die periode erg vooruit is gegaan zagen wij hier mogelijkheden en zijn we gaan onderzoeken wat mogelijk was” vertelt Jessica.

“Zijn ouders wilden hem graag op dezelfde school hebben als waar zijn oudere broers les kregen/krijgen. Dit idee hebben we niet afgeketst. We hebben Amerpoort advies gevraagd en zijn gaan onderzoeken of het haalbaar kon zijn. Daar leek het wel op en de Vroonestein gunt hem de kans om in zijn eigen wijk en op een reguliere school met leeftijdgenootjes  passend onderwijs te krijgen”, vertelt Maria Janssen.

 

“Na de aanmelding van ouders hebben wij een MDO georganiseerd. Dat is een Multi Disciplinair Overleg met mensen met verschillende expertise. We hebben tijdens verschillende MDO’s  aan tafel gezeten met: ouders, directeur, leerkracht, IB’er, een Collegiaal Consultant van het samenwerkingsverband, vertegenwoordiger van Amerpoort, sociaal professional van Geynwijs, ergotherapeut vanuit cluster 3, ambulant begeleider vanuit cluster 3, fysiotherapeuten en logopedist.”

 

“Het deskundigenadvies vonden we heel belangrijk. Toen bleek dat zij het positief in zagen, hebben we hem niet op zijn vierde verjaardag in oktober laten starten maar hebben hem 4 dagen op Amerpoort gelaten en tot december alleen op de woensdagen op school laten wennen. Op die dagen was er een stagiaire in de klas, die hem kon helpen met eten en drinken en toiletgang.”

De IB’er en leerkracht zijn in de tussentijd ook bij Amerpoort gaan kijken: “Nuttig om in de praktijk te zien hoe ze hem daar begeleiden. Ze zijn daar met zes kinderen en twee begeleiders. Hier kwam hij in een klas met 32 leerlingen.”

 

Tijdens de MDO’s zijn zijn onderwijsbehoeften op een rijtje gezet. Omdat hij klein van stuk en weinig stabiel is, moest er bijvoorbeeld een aangepaste stoel en toilet komen, een rollator en een aangepast fietsje. Ook moest er iemand zijn die voor ca. 10 uur in de week voor extra handen in de klas kon zorgen. Maria vertelt dat het regelen hiervan tot frustraties geleid heeft: “Geynwijs zou dit regelen, maar uiteindelijk konden zij geen geschikte zorgaanbieder vinden. Wij hebben toen zelf iemand aangedragen die vanuit het PGB betaald wordt. Zij helpt op de dagen dat hij moet overblijven, gaat met hem naar het toilet en helpt hem met aan- en uitkleden met gymles. Ook mist hij de spierkracht om een beker open te draaien en eten gaat langzaam. Daar helpt deze begeleider hem ook bij.”

Het lastigste was het regelen van het aangepast toilet, vertelt Maria: “Het was niet duidelijk waar de bekostiging vandaan moest komen. Uiteindelijk heeft het schoolbestuur dit betaald en deze gaat proberen het te declareren bij de gemeente, zoals bij sommige andere gemeenten gebruikelijk is. Lastig is dat dit per gemeente anders geregeld wordt. Dat levert wrijving op.”

 

Erkam Faik gaat nu een paar maanden naar school. Het gaat goed met hem. “Hij heeft iets vertederends over zich waardoor kinderen hem graag willen helpen. Hij laat groei zien en is betrokken bij het kringgesprek. Hij bloeit op en geniet van het naar school gaan. Met name liedjes zingen vindt hij leuk.”

“We gaan ervaringsgericht met hem om, we stellen kleine haalbare doelen en hij zal waarschijnlijk drie jaar kleuteren. We hebben extra ondersteuning onder schooltijd in de vorm van een logopedist en een fysiotherapeut via de ouders en de zorgverzekering weten te regelen. We vinden het knap hoe hij zich staande weet te houden in een grote groep. De grote meerwaarde is dat de school bij hem in de buurt is. En hij leert veel van de talige kinderen om hem heen en door te zien hoe andere leerlingen dingen aanpakken.”

“Voor de andere kinderen in de klas is het goed dat ze zien dat er ook kinderen zijn die anders zijn dan hen, maar net zo waardevol. Ouders zijn enthousiast: ze zien een jongen die graag naar school gaat, meer gaat praten en vooruitgang maakt op het gebied van zelfstandigheid.”

Jessica: “Waar hij op groep Aap haantje-de-voorste was en zijn vinger direct de lucht in ging in de kring, hoor ik dat hij dat hier nog niet doet. Maar dat leert hij nog. Zelfstandigheidsbevordering is nu het hoofddoel.”

 

Maria Janssen vindt het fijn om te zien hoe het met hem gaat. De aanloop heeft echter wel een lange adem gekost van de betrokkenen, verzucht ze. “Passend onderwijs komt er voor een IB’er ‘bij’. Het maakt je baan drukker, want je krijgt er geen extra uren voor. Daarnaast vraagt het ook heel wat voor de leerkracht voor de groep. Hoe je het allemaal regelt, is echter nog niet zo makkelijk. Wat op papier volgens de wet mogelijk zou moeten zijn, blijkt in de praktijk moeilijk te regelen. Maar dit is wel echt een voorbeeld van passend onderwijs in de praktijk. Zo kan het dus! Regulier onderwijs is op dit moment passend voor hem.”

“Het belangrijkste is dat hij zich blijft ontwikkelen. Het zou mooi zijn als er een stroomschema is waar je welke expertise en vergoedingen vandaan kunt halen. Nu is iedereen het eigen wiel aan het uitvinden.”

Coördinerend begeleider therapeutische peutergroep Aap Jessica den Hartog en IB'er Maria Janssen

BEKOSTIGING

 

Alle interviews 'Uit de Praktijk'

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: