“Samen optrekken, zorgt ervoor dat we stappen kunnen zetten die breed gedragen worden”

Frosien Wielink, voormalig beleidsmedewerker van Profi Pendi.

 

Dit interview hielden we begin 2016 met onze beleidsmedewerker Frosien Wielink. Zij is inmiddels niet meer in dienst bij Profi Pendi.

 

Ondersteuningsvragen, onderwijsadviseur, directe instructie model, schoolwerk/ondersteuningsplannen, HGW, OGW en OPP’s, veelgehoorde termen in onderwijsland. Voor Frosien Wielink, de nieuwe beleidsmedewerker van Profi Pendi, klinken deze niet vreemd in de oren. “Inhoudelijk houd ik me nu bezig met zaken waar ik mij als onderwijsadviseur ook mee bezig houd. De invalshoek vanuit Profi Pendi is echter beleidsmatig.”

 

Na de pedagogische academie gaat Frosien aan de slag als leerkracht in groep 4 en 5. Naast haar fulltimebaan studeert ze en behaalt ze haar doctoraal orthopedagogiek. In de periode daarna, waarin zij werkzaam is als schoolbegeleidster, geeft ze een jaar les in London. Hierover vertelt ze: “Dat jaar heb ik als zeer verrijkend ervaren, omdat je meemaakt hoe het onderwijssysteem in een ander land in elkaar steekt.”

 

De werkzaamheden als schoolbegeleidster bij de SOWU, en later Eduniek, bestonden zowel uit leerlingbegeleiding als uit onderwijskundige begeleiding. Als leerlingbegeleider deed  ze onderzoeken en gaf ze handelingsadviezen. Als onderwijskundigbegeleider gaf ze onder meer trainingen en coachte zij leerkrachten op het gebied van onder meer het directe instructie model, schoolwerkplanontwikkeling en coöperatieve werkvormen. “Ik ben dus altijd bezig geweest op schoolniveau, op leerkracht- en op leerlingniveau.”

 

Zeven jaar geleden begint ze voor zichzelf als onderwijsadviseur. “Zaken waar ik veel mee te maken had, waren onder meer HGW (handelingsgerichtwerken) en OGW (ontwikkelingsgerichtwerken), groepsplannen maken, onderwijsbehoeften in kaart brengen en werken met leerlijnen.”

Ze is ook als interim-IB’er werkzaam: “In die functie heb ik mij de afgelopen twee jaar veel beziggehouden met het opstellen van OPP’s. Je bent dan heel sterk bezig met een vertaalslag te maken van HGW/OGW naar de werkvloer. De leerkracht ondersteunen tot op de werkvloer is heel belangrijk. Daar gebeurt het echt: ‘passend onderwijs’.”

 

Ze werd getipt om te solliciteren op de vacature Beleidsmedewerker bij Profi Pendi. “Geheel onbevangen ben ik het gesprek ingegaan. Ik ben aangenomen voor twee dagen in de week. Wat mij aanspreekt in de baan, is dat er nog zoveel in ontwikkeling is. Samen optrekken met besturen, scholen, Collegiaal Consultanten, Intern Begeleiders - met op de achtergrond als belangrijke partners ouders en leerkrachten - en zoeken naar wat voor het kind van belang is voor zijn/haar ontwikkeling. Ik hoop dat we samen stappen kunnen zetten die breed gedragen worden door alle geledingen van het samenwerkingsverband.”

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: