“Je bent welkom. Je kunt elk moment opnieuw beginnen”
Profi Pendi in gesprek met Gonnie Boerma, directeur/bestuurder van SBO De Evenaar en het Expertisecentrum

 

 

Het gebouw De Evenaar biedt onderdak aan OEC De Evenaar, SBO De Evenaar, naschoolse begeleiding, een peuterspeelzaal met voor- en vroegschoolse educatie en Youké. Samen bundelen ze de krachten om zowel kinderen die extra begeleiding als kinderen die extra uitdaging nodig hebben, te ondersteunen. “We willen deze expertise niet voor onszelf houden, maar dit van binnen naar buiten brengen en van buiten naar binnen. We willen dat elk kind (zowel van onze school als daarbuiten) goed onderwijs krijgt en opgroeit tot een evenwichtig persoon dat klaar is voor de maatschappij.”

 

“We bieden steeds vaker leerlingen onderwijs die vóór ‘Passend Onderwijs’ naar het speciaal onderwijs gingen én we werken intensief samen met het regulier onderwijs. We willen heel graag kinderen naar het regulier onderwijs terugplaatsen, als de kwaliteit gewaarborgd is. Onze Collegiaal Consultanten spelen hierbij een grote rol. Zij brengen veel kennis en ervaring mee, hebben een groot netwerk en schuiven aan bij Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s).”

 

“Het is nodig dat we binnen het samenwerkingsverband allemaal gebruik maken van elkaars talenten en elkaar ontmoeten. Mijn droom is dat we een agora zijn, een marktplein met kennis die we delen met elkaar. Dat we van elkaar leren, zodat we samen meer kunnen bereiken. We willen uitstralen: Je bent welkom. Elk moment kun je weer opnieuw beginnen.”

 

Het expertisecentrum heeft kennis in huis met betrekking tot onder meer beeldbegeleiding, fysiotherapie, logopedie, een taalatelier, preventieve dyslexie behandeling en het sociale vaardighedenprogramma samensamen. Gonnie Boerma: “Hoog/meerbegaafden bieden we extra uitdaging door hen bijvoorbeeld Spaans te leren en 3D-printers te bouwen. En we helpen hen op het gebied van sociale vaardigheden door ‘winnen en verliezen’-spelen te doen in de gymzaal. Voor kinderen die vastlopen op gedrag, hebben we BOCS; kinderen worden hier tijdelijk begeleid en ook de leerkracht kan (preventief) hulp krijgen in de klas. Wat ook maar nodig is voor een kind, het kan bij het expertisecentrum gehaald worden. Naar aanleiding van de ondersteuningsvraag leveren we maatwerk.”

 

“Ouders zijn de spil. Zij zijn de deskundigen vanuit huis en samen met de deskundigen van school kijken we wat haalbaar is voor hun kind. Speciaal voor hen organiseren we XXL-vrijdagen waarop we ’s middags bijvoorbeeld samen koken of spelen met leerlingen en ouders. Ouders kunnen ook praktische pedagogische gezinsbegeleiding krijgen, als bijvoorbeeld een kind niet eten wil. Dit is een samenwerking tussen school en schoolmaatschappelijk werk.”

 

“We bieden dit alles aan met een hardwerkend team, dat ervoor gezorgd heeft dat we uitblinken en het predicaat Excellente school gekregen hebben.” Dit houdt de school niet voor zichzelf. Ze dragen graag een steentje bij aan de maatschappij, laat Gonnie merken: “Zo zetten gymleerkrachten zich eens per week vrijwillig in voor Autisport: ze geven dan gymles aan autistische kinderen die niet op een sportvereniging zitten. Ouders praten dan samen of worden voorgelicht over een bepaald onderwerp dat bij hen speelt.”

 

“Wat we ook aanbieden, wij hebben steeds slechts een dienende rol. Het start namelijk bij het denken vanuit het kind. Het start bij de vraag! Dan proberen we door specifiek aanbod een antwoord te formuleren. We willen hen wat brengen, zodat ze het nóg beter krijgen. Het gedichtje van Antoine de Saint-Exupéry is de rode draad. We willen de kinderen leren verlangen naar de zee, want als ze weten waar ze naartoe willen, worden ze enthousiast!”

 

 

De Kleine Prins

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen

breng  dan geen mensen bijeen

om timmerhout te sjouwen

of te timmeren alleen

voorkom dat ze taken ontvangen

deel evenmin plannen mee

maar leer mensen eerst verlangen

naar de eindeloze zee.

 

– de Saint-Exupéry

 

 

GONNIE BOERMA

 

Gonnie Boerma werkt voor Stichting Samenwerking Nieuwegein (SSN) waaronder SBO de Evenaar en het Expertisecentrum vallen. Ze begon 31 jaar geleden als leerkracht, werd daarna adjunct-directeur en vervolgens duo- directeur. Sinds 1 januari 2010 is ze directeur/bestuurder bij SSN.

 

Bron: Arcozine, met daarin een interview met Gonnie Boerma.

MEER SBO DIRECTEUREN:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: