Pilot 'Grip op Gedrag'

Stand van zaken door voormalig beleidsmedewerker Els van Herpen

 

“Madelène Elmes, onderwijsbegeleider bij FRITZ, het expertiseteam van de Fritz Redlschool, heeft deze pilot opgezet met als doel het leerkrachthandelen met betrekking tot gedragsproblematiek te versterken. De pilot wordt uitgevoerd door Madelène Elmes en Doenja Scheffel, begeleider Passend Onderwijs bij KANS en leerkracht op de Van Leersumschool.

 

In schooljaar 2016-2017 staan voor deze pilot 4 workshops van 2 ½ uur en 4 coaching of co-teachingtrajecten per individuele deelnemer gepland. Aan het eind van deze pilot:

 

  • Is de kennis van de deelnemers over achtergronden van moeilijk verstaanbaar gedrag vergroot
  • Kunnen de leerkrachten moeilijk verstaanbaar gedrag interpreteren en vertalen naar onderwijsbehoeften
  • Weten de deelnemers welke interventies kunnen worden ingezet bij gedragsproblematiek (zowel op groeps- als individueel niveau)
  • Is het handelen van de leerkrachten ten aanzien van omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag versterkt
  • Zijn de deelnemers in staat om planmatig te werken aan preventie van gedragsproblematiek
  • Kunnen en willen de leerkrachten de in gang gezette beweging voortzetten
  • Worden de opbrengsten van deze pilot gedeeld binnen het samenwerkingsverband, zodat deze pilot een inspiratie is voor andere leerkrachten.

 

Om deel te nemen aan deze pilot heeft de school de basisondersteuning op orde en hebben 12 leerkrachten een intakegesprek gehad in het kader van een aantal voorwaarden:

  • De deelnemers hebben minimaal 3 jaar onderwijservaring en een actieve en lerende houding
  • De deelnemers willen reflecteren op hun gedrag en werken met groepsplannen sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Inmiddels hebben de 12 deelnemende leerkrachten 2 workshops en 1 coaching of co-teachingstraject gehad. Ik heb beide workshops aan de zijlijn gevolgd en zie hoe in een korte tijd onze mindset een impuls krijgt om het gedrag van leerlingen te signaleren en te interpreteren. Theorie afgewisseld met praktische activiteiten zorgen ervoor dat de deelnemers tot het eind van een middag betrokken blijven en na de tweede workshop in december al schoorvoetend kunnen aangeven dat er iets in hun leerkrachthandelen aan het veranderen is. Een mooie start voor het nieuwe schooljaar! Op 8 februari en 22 maart staan de volgende 2 workshops gepland en krijgen de leerkrachten nog 3 individuele coachings- of co-teachingstrajecten.”

MEER INFO

 

PILOT 'GRIP OP GEDRAG'

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: