"Bij thuiszitters zijn we er niet in geslaagd om op tijd de signalen te herkennen die leiden tot uitval"

Herman Geerdes, wethouder Houten

 

“School bereidt kinderen voor op een goede plek in onze samenleving. We zien dat mensen die hierin meedoen gelukkiger en gezonder zijn”, aldus Herman Geerdes, wethouder in Houten. Daarom vindt hij het belangrijk dat thuiszitten wordt voorkomen.  “Als een kind thuis komt te zitten, zijn we er niet in geslaagd om op tijd de signalen te herkennen die leiden tot uitval. Dat moeten we voorkomen.”

 

Waarom vind je het van belang dat geen kind thuis zit?

“Ik vind dat alle kinderen er toe doen en bij onze maatschappij horen en mee moeten kunnen doen naar vermogen. School bereidt kinderen voor op een goede plek in onze samenleving. Kinderen die naar school gaan, kunnen later een zelfstandig bestaan leiden. We zien dat mensen die meedoen in onze samenleving gelukkiger en gezonder zijn. Daarom willen we kinderen en jeugdigen alle mogelijkheden bieden om te groeien en verder te ontwikkelen waardoor ze een stevige basis krijgen in onze maatschappij. Als een kind thuis komt te zitten, zijn we er niet in geslaagd om op tijd de signalen te herkennen die leiden tot uitval. Dat moeten we voorkomen.”

 

Waar is winst te behalen?

“Winst is te behalen wanneer afwijkend gedrag meer geaccepteerd wordt in onze samenleving. We zien nu dat thuiszitters vaker leerlingen blijken te zijn die in een grote klas overvraagd worden. Het zijn vaker stille kinderen, waarvan de signalen langere tijd niet opgemerkt worden. Pesten gebeurd vaak buiten het zicht van de leerkracht. Wanneer we beseffen dat afwijkend gedrag in onze samenleving vaak taboe is, dat het iets is van onze samenleving, het een cultureel gevormd aspect is, kunnen we maatschappelijk een verandering inzetten en meer vanuit inclusie gaan denken.”

“We stellen misschien ook wel hoge verwachtingen aan onze leerlingen en vragen ook heel veel van het onderwijs. We willen van leerkrachten dat ze oog hebben voor signalen van individuele leerlingen. Dan moeten ze, zeker in het voortgezet onderwijs met ieder uur een andere klas, daar dan ook de tijd voor hebben. De werkdruk binnen het onderwijs is echt een zorg.”

 

Wat speelt op dit vlak nog meer binnen de gemeente Houten?

“Op dit moment is de gemeente vanuit leerplicht en sociaal team de kinderen die ‘thuiszitten’, in beeld aan het brengen. Voor ons is een thuiszitter een kind wat niet naar school gaat. Gelukkig blijken we er in Houten overigens niet te hebben, maar ieder kind is er één. We zijn nu enerzijds bezig te onderzoeken hoe we als gemeente de scholen kunnen ondersteunen hun taak rond passend onderwijs verder vorm te geven en anderzijds als scholen vergeten verzuim te melden ze op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.”

INFORMATIE

MEER

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: