“Ik zie geen leeuwen en beren op mijn weg, maar bijleren doe ik graag”

Interview met leerkracht Ina van Leeuwen over de pilot ‘Grip op gedrag’

 

Ina is leerkracht  in groep 5 en Saskia leerkracht in groep 7 en IB’er in de onderbouw. Ina vertelt: “Ik heb veel ervaring met kinderen, doordat ik zelf moeder ben en al jaren les geef. Ik kan invoelen in alle kinderen en zie geen leeuwen en beren op de weg. Ik stel mezelf altijd de vraag: ‘Wat heeft deze leerling nodig?’. En ik vind: iedereen is oké.”

“Een kind gaat niet pesten omdat-ie dat leuk vindt. Die leerling roept dan ergens om. Het is mijn schone taak om te kijken wat dat kind nodig heeft. Kinderen bij wie het gedrag opvalt,

hebben moeite de wereld te begrijpen en op een juiste manier handelen is voor hen erg, of heel erg, lastig. In hun hoofd is het misschien wel een beetje chaos. Hoe erg is dat! Natuurlijk handel je daar dan ook naar.”

 

“Vaak kom je met een grapje al heel ver. Maar het belangrijkste is dat je een relatie opbouwt met het kind. Vanuit een relatie kun je werken en leren en zie je ze voor vol aan. Het maakt daarbij niet uit of een kind in groep 1 of in groep 8 zit: het kind is groot. Mijn levenshouding helpt ook: ik leef heel erg in het ‘hier en nu’. Ik ben relaxed, heb geen vooroordelen. Elke dag is een nieuwe kans. Vandaag schijnt de zon weer. Dat voel ik oprecht zo. Wraak voel ik nooit.”

 

“Gedrag is iets essentieels. Je kunt niet leren als je er niet lekker bij zit. Hoe slim je ook bent. Je hebt een leuke en veilige omgeving nodig. En je moet je gezien en gehoord voelen. Weten dat er werkelijk naar je geluisterd wordt.”

 

“Met 12 cursisten deden we mee aan de pilot ‘Grip op gedrag’. Een ieder met een eigen leervraag. We gingen vier keer op cursus en kregen co-teaching van één van de cursusleiders. Bij mij kwam onderwijsbegeleider Madelène Elmes vier keer in de klas observeren. Daarna volgde een evaluatiegesprek met haar. Ze benoemde wat goed gaat en welke volgende stappen ik nog kan zetten. In de groep deelden we de praktijkvoorbeelden. Dat sparren met collega’s levert gouden tips op!”

 

“Voor mij was het vooral fijn om mijn kennis op dit gebied weer even op te frissen en de theoretische achtergrond ervan te weten. Onderbouwd te leren wat wel en wat niet werkt in bepaalde situaties. Heel concreet: ‘Wat triggert een leerling waardoor hij met zijn stoel gaat gooien?’ en ‘Als je je inbeeldt dat een klas een taart is: ‘Wat is er dan aan de hand als het merendeel zeer veel zorg nodig heeft?’ Dan mist er iets in de basis en moet je daarop terugpakken.”

 

“Na de pilot hebben Saskia en ik onze ervaringen gedeeld met de adjunct-directeur en de gedragscoördinator. Ook binnen onze stichting, Fluenta, wisselen we ervaringen uit. De pilot had een goede balans tussen theorie en praktijk en als deze pilot wordt voortgezet, kan ik leerkrachten zeker aanraden hieraan mee te doen.”

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: