Ineke van der Heijden is sinds schooljaar 2017-2018 Auris-consulent werkzaam in het gebied van Onderwijs Expertise Centrum de Brug. Zij stelt zich voor.

 

Mijn naam is Ineke van der Heijden. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Auris Dienstverlening (cluster 2). De jaren daarvoor heb ik gewerkt bij Kentalis (cluster 2) Bij SBO de Brug in Vianen en in Houten. Ik heb gewerkt in verschillende groepen en in verschillende functies waaronder ambulant begeleider voor het jonge risicokind en als traject begeleider bij het aanmeldpunt voor cluster 2.

 

Als ambulant begeleider Cluster 2 begeleid ik leerlingen met een taalontwikkelingssstoornis (TOS), slechthorendheid, stoornis in het autistisch spectrum of een combinatie hiervan. Ik werk op verschillende scholen en ook in een mediumvoorziening voor cluster 2 kinderen. (14 leerlingen op 1 reguliere school) Ik werk graag vanuit het oplossingsgericht gedachtegoed en in dialoog.  In dialoog met ouders, school en andere betrokkenen om de hulpvraag van het kind duidelijk te krijgen. Mijn ervaring en expertise liggen op het gebied van TOS, doof/SH, ASS en het jonge kind.

Sinds augustus 2017 ben ik als 'Auris-consulent' werkzaam in het gebied van het OEC, het Onderwijs Expertise Centrum De Brug Vianen. Onze werkwijze en samenwerking moet nog nader ingevuld worden. Ik kijk ernaar uit om als contactpersoon van Profi Pendi in deze regio aan het werk te zijn en wil graag voor de scholen een zinvolle aanvulling zijn waar het cluster 2 gerelateerde vragen betreft.

WAT KAN AURIS BETEKENEN VOOR JOU?

 

Auris is er voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS), of voor dove of  slechthorende kinderen.

 

Consultaties en Advies

Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen. Een deskundige van Auris gaat na een observatie in op hulpvragen van een kind, de leerkracht  en/of andere betrokkenen en bespreekt de bevindingen met de aanvrager van de consultatie. Het gaat hier om één tot drie bezoeken. Daarna geeft de deskundige advies over een eventueel vervolgtraject.

Meer over consultatie en advies >

 

Aanvraag voor een arrangement

Voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove en slechthorende kinderen kunt u een arrangement aanvragen. Neemt u contact op met het aanmeldpunt: telefonisch of via de site: www.auris.nl.

Een trajectbegeleider ondersteunt u bij uw aanvraag en dossiervorming. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Deskundigheidbevordering

Voor training, cursussen , workshops en voorlichtingen kunt u terecht bij ons cursuscentrum

www.auris.nl.

 

Contactgegevens:

Auris-consulent OEC De Evenaar

Lia van den Brink

l.vd.brink@auris.nl

06-42429701

 

Auris-consulent  OEC  De Wenteltrap

Ineke van Dillen

i.v.dillen@auris.nl

06-26322172

 

Auris-consulent OEC de Brug

Ineke van der Heijden

i.vd.heijden@auris.nl

06-28560253

 

Anneke Eshuis

Auris-consulent OBS De Wissel

a.eshuis@auris.nl

06-12996255

 

Kantooradres:

Auris Dienstverlening Utrecht e.o.

Santa Cruzdreef 30

3563 VJ Utrecht

030-2612404

 

Auris Cursuscentrum:

Agavedreef 92

3563 VJ Utrecht

030-2660875

 

AURIS

Alle interviews met AB'ers Cluster 2

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: