Ineke van Dillen, Auris-consulent werkzaam in het gebied van Onderwijs Expertise Centrum de Wenteltrap, vertelt:

 

“Mijn naam is Ineke van Dillen. Sinds 01-08-2009 ben ik werkzaam bij Auris Dienstverlening (cluster 2) in Houten. Daarvoor heb ik jarenlang in het basisonderwijs gewerkt, als leerkracht in bijna alle groepen. Van daaruit ben ik zo rond m’n veertigste de tweejarige RT-opleiding aanvankelijk- en voorgezet leren gaan volgen. Eenmaal werkzaam als remedial teacher (RT’er) kreeg ik veel te maken met kinderen met lees- en/of spellingsproblemen en dyslexie. Dit had mijn interesse en om die reden ben ik de Master Sen opleiding gaan volgen met ‘dyslexie’ als specialisatie.

 

De laatste jaren voorafgaand aan mijn baan bij Auris, was ik verbonden aan een grote school (800 leerlingen) als dyslexiespecialist. Ik maakte op deze school deel uit van het zorgteam, deed onderzoek en begeleidde leerlingen.

Bij Auris ben ik werkzaam als ambulant dienstverlener, maak ik deel uit van de

expertisegroep dyslexie en verricht ik samen met de orthopedagoog op de dienstdyslexieonderzoeken.

Bij sommige leerlingen met TOS (taal ontwikkelingsstoornis) komt dyslexie voor. Mijn opgedane kennis komt mij hierbij goed van pas.”

WAT KAN AURIS BETEKENEN VOOR JOU?

 

Auris is er voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS), of voor dove of  slechthorende kinderen.

 

Consultaties en Advies

Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen. Een deskundige van Auris gaat na een observatie in op hulpvragen van een kind, de leerkracht  en/of andere betrokkenen en bespreekt de bevindingen met de aanvrager van de consultatie. Het gaat hier om één tot drie bezoeken. Daarna geeft de deskundige advies over een eventueel vervolgtraject.

Meer over consultatie en advies >

 

Aanvraag voor een arrangement

Voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove en slechthorende kinderen kunt u een arrangement aanvragen. Neemt u contact op met het aanmeldpunt: telefonisch of via de site: www.auris.nl.

Een trajectbegeleider ondersteunt u bij uw aanvraag en dossiervorming. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Deskundigheidbevordering

Voor training, cursussen , workshops en voorlichtingen kunt u terecht bij ons cursuscentrum

www.auris.nl.

 

Contactgegevens:

Auris-consulent OEC De Evenaar

Lia van den Brink

l.vd.brink@auris.nl

06-42429701

 

Auris-consulent  OEC  De Wenteltrap

Ineke van Dillen

i.v.dillen@auris.nl

06-26322172

 

Auris-consulent OEC de Brug

Ineke van der Heijden

i.vd.heijden@auris.nl

06-28560253

 

Anneke Eshuis

Auris-consulent OBS De Wissel

a.eshuis@auris.nl

06-12996255

 

Kantooradres:

Auris Dienstverlening Utrecht e.o.

Santa Cruzdreef 30

3563 VJ Utrecht

030-2612404

 

Auris Cursuscentrum:

Agavedreef 92

3563 VJ Utrecht

030-2660875

 

AURIS

Alle interviews met AB'ers Cluster 2

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: