“We zoomen letterlijk en figuurlijk in op wat een kind wél kan”

Een interview met Jan van Etten en Harriette van den IJssel

 

De school heeft een duidelijke rol met betrekking tot passend onderwijs, aldus Jan van Etten, voormalig directeur van SBO De Wenteltrap in IJsselstein. “We hadden in 2007 al een nadrukkelijke kijk op wat later Passend Onderwijs werd genoemd, toen we startten met ons ortho-pedagogisch-didactisch-centrum (OPDC). En we blijven ons ontwikkelen, denk aan beeldcoaching, waarbij we letterlijk en figuurlijk inzoomen op wat een kind wél kan.” Profi Pendi in gesprek met Jan van Etten en Collegiaal Consultant Harriette van den IJssel.

 

SBO De Wenteltrap wil een bijdrage leveren aan passend onderwijs, onder meer door de krachten te bundelen met andere hulp- en zorgverleners. “We merken dat we daardoor veel krediet van ouders en leerlingen krijgen”, aldus Jan van Etten.

 

“Toen we in 2007 startten met ons ortho-pedagogisch-didactisch-centrum (OPDC) hoorden we de geruchten over de komst van ‘passend onderwijs’ al gonzen. Eigenlijk is het een voorloper daarvan, want ons doel was – en is: niet het kind naar de zorg brengen, maar de zorg naar het kind. We bundelen al onze expertise om dat te bereiken. Onze deskundigheid betreft nu onder meer logopedie, orthopedagogiek, kindercoach, schoolmaatschappelijk werk, ambulante begeleiding, kinder-oefentherapie en beeldcoaching.”

 

“Kindnabij is het zeker. Dat maakt de samenwerking met de praktijk Kind en Motoriek, die in de school gehuisvest is, wel duidelijk. Door hen zijn er bijvoorbeeld kinderen die bij ons op het schoolplein leerden fietsen. En waar we voorheen vaker de expertise vanuit het regionale expertisecentrum cluster 2 moesten inroepen, kunnen we dit nu vaak oplossen door onze eigen logopedisten in te zetten.”

 

“Naast de expertise die we zelf in huis hebben, hebben we contacten in de regio met betrekking tot de sociale kaart. Wij zijn als het ware een loket dat ervoor zorgt dat ouders, kinderen en scholen snel bij de juiste instanties terecht kunnen.”

 

“Eén van de nieuwste ontwikkelingen binnen het OPDC is beeldcoaching”, vertelt Harriette, die onlangs de opleiding tot beeldcoach afrondde. “Inzet van een beeldcoach is mogelijk naar aanleiding van een Multidisciplinair Overleg. Als beeldcoach bevind je je op het grensvlak van didactiek en pedagogiek, altijd kijkend naar wat een kind nodig heeft.”

 

“Ik kan bijvoorbeeld een leerkracht filmen die aangeeft de verlengde instructie van de rekenles niet georganiseerd te krijgen. Er kan gefilmd worden om de groepsdynamiek in kaart te brengen. Ook kan het gaan om een kindtraject, waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat.”

 

Niet iedereen ‘zit te springen’ om een camera op zich gericht te krijgen, merkt Harriette op. “Ik merk dat leerkrachten in eerste instantie wat huiverig zijn; hoe kom ik over op de camera? Al snel is de ervaring dat beeldcoaching een oplossingsgerichte manier van begeleiden is, waarbij het uitgangspunt is te kijken naar wat werkt. We zetten erop in om in beeld te krijgen naar wat goed gaat en versterken dat. Leerkrachten worden zich hierdoor meer bewust van hun handelen en de positieve invloed die ze kunnen uitoefenen op de interactie met de kinderen.”

 

“Wanneer beeldcoaching gebruikt wordt bij de begeleiding van een kind, kan bijvoorbeeld de methodiek Kids’Skills ingezet worden. Zo filmde ik eens een kind dat vaak negatief aangesproken werd op zijn gedrag, maar weer positief benaderd werd toen hij iets van zijn eigen wereld mocht laten zien in de klas. We zoomen letterlijk en figuurlijk in op: ‘Dit kan ik wel!’!”

 

“We vinden dat we verder moeten gaan dan het bieden van een veilig klimaat. We willen namelijk ook didactisch eruit halen wat erin zit. Daarbij gaat het niet alleen om de zaakvakken. We hameren erop dat vakken als koken, muziek en handvaardigheid er niet voor ‘erbij’ zijn, maar er ook echt toe doen.”

 

“De zorg thuisnabij brengen, doen we ook door samen te werken met Youké. Wij zijn in gesprek met hen over de mogelijkheden van een aanvullend onderwijszorgarrangement.

 

Dit is weer een voorbeeld van de gedachte van Passend Onderwijs: antwoord geven op de vraag ‘Wat heeft een kind nodig?’ Zeker als dat ook nog eens meer ‘thuisnabij’ kan, zijn de kinderen en hun ouders de grote winnaars”.

JAN VAN ETTEN EN HARRIETTE VAN DEN IJSSEL

Jan van Etten was ruim 12,5 jaar directeur van SBO De Wenteltrap. Deze school is in 1996 ontstaan uit een fusie van MLK-school Jan Bunnikschool en LOM-school De Zonnewijzer. Harriette gaf les op de Jan Bunnikschool en is sinds 2009 IB’er op De Wenteltrap.

MEER SBO DIRECTEUREN:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: