“Ruimte geven aan de individuele leerling; dat is pas echt passend onderwijs!”

Jeldau Bollema, voormalig beleidsmedewerker Profi Pendi

 

Jeldau Bollema deed de lerarenopleiding Textiele werkvormen. Later studeerde ze Onderwijskunde. Wanneer ze onderzoek doet hoe zwakke vrije scholen sterker kunnen worden, maakt ze voor het eerst kennis met wat passend onderwijs nou echt is: ruimte geven aan de individuele leerling. “Dit kan alleen als de man of vrouw voor de klas goed toegerust is”, en daar wil Jeldau zich sterk voor maken. In gesprek met voormalig beleidsmedewerker van Profi Pendi.

 

Na de lerarenopleiding en studie onderwijskunde geeft Jeldau het vak Mode en kleding en Textiele werkvormen aan kinderen op het voortgezet onderwijs; op een huishoudschool, een vmbo, een school voor (zeer) moeilijk lerende kinderen en een zmok-school. Ze beweegt zich vooral op het maatschappelijk vlak als ze drop-outs begeleid naar school of werk. In haar latere werk als hoofd kwaliteit bij de antroposofische hogeschool komt ze in aanraking met een onderwijsvorm met een alternatieve visie.

 

Voor de vrije scholen in Noord-Holland doet ze onderzoek naar hoe deze zwakke scholen sterk konden worden zonder de identiteit te verliezen. “Het was heel mooi om te zien hoe een school van voornamelijk klassikaal lesgeven ging naar het zelfbewust maken van de kinderen, dankzij het portfolio-onderwijs waar ze mee gingen werken”, vertelt Jeldau. “Er kwam veel meer ruimte voor de individuele leerlingen. En dat is nu echt passend onderwijs.”

 

Bij de Heemlanden doet ze, in het kader van passend onderwijs, mee aan een experiment om te kijken of er meer gedifferentieerd kon worden door middel van groepsoverzichten en groepsplannen. Ze is de vraagbaak voor leerkrachten die passend onderwijs willen toepassen in de klas en coacht teamleiders en directeuren.

 

“Onlangs zag ik de vacature van Profi Pendi op internet. Wederom bezig zijn met passend onderwijs sprak me erg aan, net als het gegeven dat ik daar een heel nieuwe rol in zou mogen spelen.” Jeldau solliciteert en met succes. Als beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband stelt ze zichzelf een doel: “Ik vind het heel belangrijk dat het beleid goed afgestemd is op de werkvloer. De man/vrouw voor de klas moet het immers doen. Hen moeten we daarom niet vergeten! Passend onderwijs komt pas echt tot zijn recht als scholen goed toegerust zijn.”

 

De visie van Profi Pendi draagt ze van harte uit. “Ik ben erg voor thuisnabij lesgeven aan kinderen. En vind ook dat speciaal onderwijs moet blijven bestaan voor hen die dat echt nodig hebben. Voor mij is het ideaalbeeld bereikt als scholen vroeg signaleren, zodat kinderen op tijd goed terechtkomen.”

 

Jeldau werkt 2,5 dag per week en gaat veel samenwerken met Frosien Wielink, de andere beleidsmedewerker van Profi Pendi. Jeldau zal zich toespitsen op de cijfertjes en onderzoeken. Zo zal ze gegevens aanleveren voor de besturen, de ALV en de gemeenten en zich bezighouden met de Profimonitor en Kindkans. Ook zal zij pilots ondersteunen, waarin nieuwe werkwijzen worden uitgevoerd en onder de aandacht worden gebracht.

 

•••

 

Ondertussen heeft Jeldau een andere uitdaging gevonden en heeft zij besloten Profi Pendi per schooljaar 2018–2019 te verlaten.

NAAR HET MUSEUM

Jeldau is ook docent Onderwijskunde geweest op de kunstopleiding lerarenopleiding beeldende vakken op hogeschool Windesheim. In die tijd deed ze onderzoek bij het Museon naar hoe musea tentoonstellingen geschikt konden maken voor 4-8-jarigen. Bij de APS werkte ze op zeer zwakke scholen als schoolcoach en bereidde ze met de scholen Inspectie-bezoeken voor. Daarnaast deed ze onderzoek naar excellentie en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: