“Het ‘voor zijn’ is ons doel, want als een kind eenmaal thuis zit, ben je eigenlijk al te laat”

Coördinator Jesper van Dam over hoe BOCS kan bijdragen om thuis zitten tegen te gaan

 

 

Verschillende ouders qua afkomst, beroep of cultuur: gezamenlijk zitten ze aan de koffietafel, die uitnodigend tussen de drie lokalen van BOCS staat. Wat ze gemeenschappelijk hebben? Hun kind gaat naar BOCS. Jesper vertelt: “Aan die koffietafel zitten we geregeld met een aantal ouders te praten over allerlei dingen: soms het weer, soms gaat het over het kind. Het versterkt hoe dan ook de band! De verscheidenheid van mensen die we eraan treffen is groot: dit is de samenleving, een smeltkroes van culturen.”

 

Hij vertelt wat de doelgroep van BOCS is: “Kinderen in de groepen 1 t/m 8, waarbij de gedragsproblematiek voorop staat. Als een school tegen afwijkend gedrag van een kind aanloopt, waar ze niet verder mee komen, kan een school BOCS inschakelen. In een intakegesprek met ouders, school en BOCS wordt besproken of BOCS de passende plek voor die leerling is”, vertelt Jesper.

 

“Wanneer een kind daadwerkelijk in BOCS geplaatst wordt, gaat deze minimaal twee tot drie weken naar BOCS. In die periode wordt gekeken naar zaken als: wat maakt dat je niet tot leren komt, waarom heb je sturing nodig op het plein, wat gaat goed en waarin heb je de begeleiding van de leerkracht nodig?”

 

“Het doel is om een kind na een kortdurende periode weer op de school van herkomst terug te leiden. Om dit doel te bereiken, werkt de school van herkomst samen met ouders, BOCS en eventuele andere zorgverleners als Geynwijs en Altrecht. Soms kan dit doel niet bereikt worden, omdat het kind op de school van herkomst in een negatieve spiraal terecht gekomen is en een frisse start op een andere plek nodig heeft. Gezamenlijk kijken we dan wat de best passende plek is: een andere reguliere school, een SBO-school of een SO-school.”

 

“Hoelang een kind uiteindelijk naar BOCS gaat, verschilt van kind tot kind. Er wordt maatwerk geleverd. Gemiddeld gaat een kind negen tot tien weken naar BOCS, met uitschieters naar een half jaar. Toen we in 2011 startten, vingen we regelmatig kinderen op die al langdurig thuis zaten. Met thuiszitters heb je vaak meer tijd nodig. Nu zie je dat langdurige thuiszitters minder vaak voorkomen, omdat scholen steeds vaker preventief te werk gaan. Het ‘voor zijn’ is ook ons doel, want als een kind eenmaal thuis zit, ben je eigenlijk al te laat.”

 

“We werken, zoals genoemd, veel met de school van herkomst samen: we gaan met dezelfde methodes verder als de school. Dat vergt veel van de leerkrachten: in de klassen zitten namelijk kinderen van groep 1 t/m 8 bij elkaar, met elk hun eigen methodes. De leerkrachten die voor BOCS werken, hebben dan ook een bepaalde bezieling in zich. Je moet er keihard voor willen gaan, allen dezelfde visie hanteren en intensief met ouders willen werken. En je kunnen inleven in de kinderen: achter gedrag gaat namelijk een heel verhaal schuil. Je moet dat hele plaatje willen zien. Soms laat een kind opvallend gedrag zien, omdat het ontzettend moeite heeft met leren, soms is de thuissituatie schrijnend, soms is er iets medisch aan de hand, noem maar op. Je moet als leerkracht heel nuchter zijn en een bepaalde rust uitstralen en vooral de verantwoordelijkheid van het gedrag bij jezelf neerleggen: wat kan ik er als leerkracht aan doen om het gedrag ten positieve te veranderen?”

 

“BOCS biedt niet alleen onderwijs aan kinderen, maar heeft ook de expertise in huis om in een klas mee te kijken als er zaken niet goed lopen op gedragsniveau van de leerkracht, de groep of als het klassenmanagement beter kan. Bij een verstoorde groepsdynamiek kan het bijvoorbeeld zijn dat we tijdelijk een leerling in BOCS plaatsen en ook met de andere sfeerverstoorders in de klas aan het werk gaan. Door dit tweesporenbeleid voorkomen we dat één of meer leerlingen uitvallen.”

 

“Ik vind het een mooie ontwikkeling dat we steeds vaker gevraagd worden om de rust weer in een klas te brengen. Dit doen we niet door achter in de klas met een kladblok te gaan zitten, maar op een praktische wijze, door bijvoorbeeld samen les te geven of het lesgeven voor te doen waardoor een leerkracht kan kijken wat er in zijn klas gebeurt en hoe hij of zij dat kan aanpakken. Het gaat hierbij altijd om kortdurende trajecten.”

 

WIE IS JESPER VAN DAM?

 

Jesper van Dam heeft jaren gewerkt als gymdocent voordat hij in 2011 met het idee van BOCS kwam. Bij BOCS zorgt hij er als coördinator voor dat alles op rolletjes loopt

Meer interviews over thuiszitters lezen?

 

Klik links in het menu op het tabblad THUISZITTERS voor meer!

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: