“Geen oerwoud meer, maar 1 loket waar mensen terecht kunnen”
In gesprek met Astrid Gelmers en Paulien Wijchers van jeugdteam IJsselstein

 

 

Het jeugdteam is met ingang van de transitie jeugdzorg van start gegaan, met personeel dat al veel ervaring in de hulpverlening of zorg heeft. Paulien Wijchers legt uit: “We hebben allemaal onze eigen expertise, zo hebben we collega’s die veel ervaring hebben met ouders en/of kinderen met een verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek, met multi-probleemgezinnen en we hebben een orthopedagoog in huis. We kijken met elkaar mee, om zoveel mogelijk generalistisch te kunnen werken.”

Haar teamleider vult aan: “We hebben allerlei gereedschappen in de kist die we inzetten. We doen ons werk met veel bevlogenheid en betrokkenheid en merken dat mensen ons al goed weten te vinden. Daar zijn we erg trots op. Bellen mensen ons en krijgen ze de voicemail? Dan bellen we dezelfde dag nog terug.”

Paulien: “Niet alleen bellen mensen ons, ze komen soms ook langs met vragen. En belt er een jongetje aan, dat bij ons in de hulpverlening zit – zoals laatst gebeurde – met de vraag of we komen voetballen? Dan doen we dat gewoon!”

 

Bij het jeugdteam gaat het om het zogenoemde vrijwillig kader. Paulien licht dit toe: “Mensen komen zelf met vragen naar ons toe. Het gaat niet alleen om opvoedvragen, maar ook om heel praktische vragen, zoals: ‘Mijn neefje uit West-Afrika komt hier wonen, hoe regel ik een school voor hem?’ Waar het voorheen een oerwoud was van zorgverleners en mensen niet meer wisten waar ze met hun vragen terecht konden, krijgen ze nu helderheid door bij ons (loket) aan te kloppen.”

“Naar aanleiding van een vraag bieden we zelf hulp, of geven we een beschikking af als we de zorg zelf niet kunnen bieden. Wanneer we doorverwijzen, blijven we de voortgang volgen: biedt de zorgverlener de zorg die we aangevraagd hebben? Is de kwaliteit op orde? Niet om te controleren, maar om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste hulp krijgt”, aldus Astrid.

 

Paulien: “We bieden hulp voor kinderen van 0-18 jaar, maar soms ook tot de leeftijd van 21 jaar. We willen voorkomen dat er een gat ontstaat tussen onze zorg en de zorg die het Sociaal Team levert voor mensen vanaf 18 jaar. We hebben korte lijnen met zorgaanbieders en het Sociaal Team en overleggen in een vroeg stadium al met elkaar. Merken we bijvoorbeeld op dat de ouders, die hulp aangevraagd hebben voor hun kind, geldproblemen hebben, dan vragen we het Sociaal Team om hen te helpen.”

 

“We kijken altijd naar: ‘Wat is de vraag die bij ons binnenkomt en welke expertise past daarbij?’ Het zijn steeds weer puzzeltjes die we proberen op te lossen. Bij problematiek die te maken heeft met bijvoorbeeld complexe echtscheidingsproblematiek of waar er behandeling nodig is door de geestelijke gezondheidszorg roepen wij indien nodig de hulp in van specialistische hulpverleners.”

“We werken niet volgens een vastomlijnd protocol, maar sluiten aan bij de vraag en doen wat nodig is. Dit doen we zo lang als nodig, maar zo kort mogelijk. We werken wel met richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut. Maar we zijn er wel altijd scherp op dat we afsluiten wanneer het kan. Hiervoor gebruiken we een borgingsplan dat we opstellen met ouders. We leggen de afspraken vast en schakelen het netwerk van mensen in.”

 

“Is er sprake van (ernstige) veiligheidsissues in een gezin en lukt het ons niet, om hier op basis van de vrijwilligheid van de ondersteuning die wordt geboden vanuit het jeugdteam, de gewenste verandering te bewerkstelligen met ouders, dan betrekken we SAVE hierbij. Ouders worden hiervan altijd van tevoren door ons op de hoogte gebracht. Het gaat dan nog niet direct om het ‘gedwongen kader’. De tussenvorm is het ‘drang kader’, waarbij SAVE betrokken is bij de hulpverlening en de kaders stelt waarbinnen het jeugdteam het ‘vrijwillig kader’ voortzet. We blijven naast de ouders staan. Mocht het daarin toch niet lukken, dan komen we terecht in het ‘dwangkader’. Dan schakelt SAVE de Raad voor de Kinderbescherming in voor nader onderzoek. Dit gebeurt tot nu toe weinig, het lukt meestal om de zorg binnen het ‘vrijwillig kader’ te houden.”

SAMENWERKING MET SCHOLEN

 

MEER SOCIALE TEAMS:

 

THUISZITTERS

Teamleider Sociaal Team

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: