“Het gaat niet om mij. Het gaat erom dat ik de processen goed weet te leiden en begeleiden”

Profi Pendi in gesprek met de nieuwe voorzitter van het bestuur, Jos van Elderen

 

 

Jos van Elderen begon zijn loopbaan bij de Utrechtse Willibrord Stichting, wat nu de PCOU Willibrord is (de scholenstichting van onder meer de Rafaëlschool en het Oosterlicht College).

Hierna werkte hij lange tijd bij VBS, een zuilenorganisatie voor algemeen-bijzondere scholen. Hij gaf adviezen aan autonome schoolbesturen die zich sterk richten op hun pedagogische identiteit, denk daarbij aan jenaplan of vrije scholen. “Bijzonder in die periode was mijn opdracht om als schoolbestuurder leiding te geven aan de scholen voor kinderen van Nederlands defensiepersoneel. In de Duitse gemeenschap, en in de defensie-wereld met rangen en standen.”

 

De afgelopen negen jaar is hij consultant voor B&T Organisatieadvies (voorheen Van Beekveld & Terpstra). En buigt hij zich regelmatig over allerlei adviesvragen met betrekking tot de inrichting van het toezicht en management van schoolbesturen of besturen van samenwerkingsverbanden.

 

Hij solliciteerde op de vacature ‘onafhankelijk voorzitter’ bij Profi Pendi, omdat het past bij het werk dat hij doet en omdat hij samenwerkingsverbanden boeiende organisaties vindt. “Ze gaan voor de zorg van het kind, die niet geboden kan worden door de scholen en schoolbesturen zelf. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat het kind die ondersteuningsbehoefte krijgt waar het recht op heeft en stellen daarbij het kind centraal.”

“Daarbij ben ik ook heel benieuwd naar de toekomst op dit gebied. Door de wet passend onderwijs is het onderwijsland als het ware in 68 natuurlijke verzorgingseenheden verdeeld, die elkaar steeds beter weten te vinden. Ik denk dat er steeds meer schoolbesturen gaan komen die door de zuilen heen gaan samenwerken. Zouden er bijvoorbeeld steeds meer thema’s komen waarop schoolbesturen elkaar treffen? Zouden ze steeds vaker in een samenwerkingsrelatie gaan treden, ook om andere redenen dan om de ondersteuning voor de leerlingen beter te organiseren? Die ontwikkelingen volg ik graag.”

 

“De voorzittersrol bekleden doe ik vanuit B&T, een werkgever waarvoor ik normaal gesproken advies uit breng aan bijvoorbeeld schoolbesturen. Zolang ik voorzitter ben voor Profi Pendi, zal ik dit niet meer voor de aangesloten schoolbesturen doen. Ik wil daarin integer zijn. Integriteit is een belangrijke waarde voor mij.”

In de voorzittersrol kruipen is anders dan adviseren. Hoewel het niet geheel onbekend terrein voor hem is. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Toezicht van Doenja dienstverlening, een sociale makelaarsorganisatie in Utrecht. “Het lijkt me mooi om niet alleen te adviseren, maar ook eens zelf medeverantwoordelijk te zijn”, geeft hij aan. “Als voorzitter zal ik alert zijn op de governance verhoudingen binnen samenwerkingsverbanden: wie doet wat, hoe verhoudt de ALV zich ten opzichte van het bestuur en de schoolbesturen en dergelijke.”

“Mijn stijl is analytisch structurerend. Ik ga niet op de details zitten en vind het belangrijk dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid houdt. Ik zal aanvoelen of dat bij Profi Pendi past. Indien niet, dan weet ik mijn stijl wel aan te passen. Ik ben namelijk geen prominent aanwezige voorzitter. Het gaat niet om mij, maar het gaat erom dat ik de processen goed weet te leiden en begeleiden.”

WIE IS JOS VAN ELDEREN?

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: