“Vanuit een ander perspectief kun je mogelijkheden, kwaliteiten en kansen ontdekken”

Karin van Asselt, voormalig onderwijsbegeleider cluster 4, stelt zich voor. Zij is nu werkzaam als Collegiaal Consultant.

 

 

“Mijn naam is Karin van Asselt, onder meer werkzaam als onderwijsbegeleider (voor passend onderwijs noemden zij zich Ambulant Begeleiders - red.) cluster 4 vanuit FRITZ. In het uitvoeren van mijn werk speelt bovenstaande quote een belangrijke rol. Wat voelt het goed als je met de mensen met wie je werkt kunt bereiken dat ze geloven in hun eigen ontwikkelkracht.”

“Als ecologisch pedagoog sta ik zoveel mogelijk open voor de verschillende perspectieven van betrokkenen. Ik doe mijn best om het verhaal van alle betrokkenen, en zeer zeker ook die van het kind, te verstaan en te begrijpen. Dit is een meerstemmig en meervoudig verhaal, omdat ieder verhaal gevoed wordt vanuit verschillende overtuigingen en culturen. Vanuit het ene perspectief zie je misschien een probleem, vanuit andere perspectieven kun je samen met het kind, de jongere, hun opvoeders, leerkrachten en - voor het kind - andere belangrijke betrokkenen, mogelijkheden, kwaliteiten en kansen ontdekken.”

 

“Op verschillende manieren heb ik dit in mijn werk vorm kunnen geven. Als leerkracht in verschillende groepen binnen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 4).

Als onderwijsbegeleider van FRITZ mag ik op scholen ondersteuning bieden om passend onderwijs vorm te geven en daarbij vasthouden wat goed gaat en meedenken wat beter kan. Het samen zoeken met betrokkenen wat er nodig is om een kind gelukkig te laten zijn en een goede kans op ontwikkeling te bieden, is mijn drijfveer. Het met een leerkracht meedenken wat haalbaar is in de praktijk aan interventies en waar de mogelijkheden van een leerkracht liggen, geeft mij energie.”

 

“Naast het begeleiden van individuele leerlingen mag ik ook regelmatig meedenken over de aanpak van een groep. Hiervoor zet ik onder meer Werken Aan Wat Werkt, Rots en Water, omgaan met een moeilijke groepsdynamica en de Ringaanpak in.”

 

“Vanuit FRITZ geef ik ook cursussen en workshops gericht op gedrag van individuele leerlingen of het omgaan met groepen. Deze kunnen op maat aan scholen aangeboden worden.”

 

Begeleiding onderbouw: http://fritz-redl.nl/arrangementen/begeleiding-groep/sociale-vaardigheidstraining/

KARIN VAN ASSELT

 

Interviews met AB'ers Cluster 3

 

 

 

 

 

Interviews met AB'ers Cluster 4

 

 

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: