Passend onderwijs en jeugdwet sluiten op elkaar aan, daarom zit Geynwijs ook op school

 

Er zijn situaties waarbij een kind op school problemen heeft die verder gaan dan alleen school, het groepsproces en het schoolplein. De intern begeleider nodigt dan naast de ouders ook Geynwijs uit om met hen mee te denken. Dit is een zogenoemd Multi Disciplinair Overleg (MDO). Zo legden Kerstin Hogenbirk en gedragswetenschapper Margreet Jackson uit aan Profi Pendi. Kerstin was ten tijde van dit gesprek de directeur van stichting Geynwijs. Nu is dat Thijs Grijpma.

 

Samenwerking tussen ouders, school en Geynwijs maakt dat het kind snel op de juiste plek terecht kan komen

In het MDO vindt afstemming plaats tussen ouders, jeugd en school, ouders hoeven niet steeds opnieuw hun verhaal te doen en er wordt één plan opgesteld, met alle betrokkenen. De sociaal professionals van Geynwijs denken mee over een passende oplossing. Daarnaast bieden ze deskundigheid aan een IB’er of leerkracht als het zaken betreft die hun kennis overstijgt en het zaken betreft die niet onderwijs gebonden zijn. Ook behoort het tot de mogelijkheden dat een sociaal professional vijf gesprekken voert met ouder en kind op de school, bijvoorbeeld bij specialistische opvoedvragen.

 

Daar waar niet duidelijk is of het passend onderwijs of jeugdwet is, wordt dit opgelost door goede samenwerking tussen school en Geynwijs

In sommige gevallen is het niet zo duidelijk of de verantwoordelijkheid voor de oplossing en financiering bij de school of bij Geynwijs ligt. Daarvoor hebben we een overleg waarin Profi Pendi en Geynwijs samen beslissen. Dat voorkomt dat ouders te maken krijgen met onduidelijkheid en zich niet gesteund voelen. Via de intern begeleider van de school van uw kind, kan er om een besluit worden gevraagd.

 

Wilt u meer info? De intern begeleiders kunnen u meer vertellen.

 

Wie ziet u van Geynwijs op school:

Wieske Arts

Maartje Klaren

Mireille ’t Hof

Roel Schuwer

DYSLEXIE

Scholen zijn verantwoordelijk voor onderzoeken, wanneer een kind ergens op getest moet worden. Gaat het om een kind waarbij het vermoeden is dat het dyslectisch is? Dan regelt de school dit met de gemeente.

 

Informatiebrief voor scholen

Dyslexieprotocol Lekstroom

MEER SOCIALE TEAMS:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: