“Unieke samenwerking voor slechthorende/dove meisjes in Nieuwegein-Zuid”

 

Lia van den Brink, ambulant begeleider cluster 2, vertelt hierover

 

 

 

“We zijn gaan kijken hoe we vorm konden geven aan de gebarenvaardigheid en hebben een prachtige oplossing  gevonden: één keer per week krijgen de beide meisjes onder leiding van de twee tolken gebarenonderhoud. Zij spelen bijvoorbeeld met elkaar een spel waarbij alle deelnemers alleen maar mogen gebaren. Er is materiaal beschikbaar, zoals gebarenmemory en gebaren kwartetspellen. Maar ook samen praten over een onderwerp dat actueel is, behoort tot de mogelijkheden. Per week kan de invulling anders zijn.”

 

 

“Een mooi voorbeeld van een ‘win-winsituatie’: de gebarentolken ondersteunen de meisjes bij hun gebarenkennis, er vindt een ongedwongen waardevolle ontmoeting plaats met elkaar én twee scholen werken samen bij dit onderdeel  van het arrangement.”

 

“Ik ben er trots op dat dit gerealiseerd is vanuit het arrangement: kijken naar de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van déze kinderen, in déze setting, op déze twee scholen: Slechthorend? Nou en!”

WAT KAN AURIS BETEKENEN VOOR JOU?

 

Auris is er voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS), of voor dove of  slechthorende kinderen.

 

Consultaties en Advies

Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen. Een deskundige van Auris gaat na een observatie in op hulpvragen van een kind, de leerkracht  en/of andere betrokkenen en bespreekt de bevindingen met de aanvrager van de consultatie. Het gaat hier om één tot drie bezoeken. Daarna geeft de deskundige advies over een eventueel vervolgtraject.

Meer over consultatie en advies >

 

Aanvraag voor een arrangement

Voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove en slechthorende kinderen kunt u een arrangement aanvragen. Neemt u contact op met het aanmeldpunt: telefonisch of via de site: www.auris.nl.

Een trajectbegeleider ondersteunt u bij uw aanvraag en dossiervorming. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Deskundigheidbevordering

Voor training, cursussen , workshops en voorlichtingen kunt u terecht bij ons cursuscentrum

www.auris.nl.

 

Contactgegevens:

AB'ers Cluster 2

 

Kantooradres:

Auris Dienstverlening Utrecht e.o.

Santa Cruzdreef 30

3563 VJ Utrecht

030-2612404

 

Auris Cursuscentrum:

Agavedreef 92

3563 VJ Utrecht

030-2660875

 

Alle interviews 'Uit de Praktijk'

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: