Lia van den Brink is sinds schooljaar 2015-2016 als Auris-consulent werkzaam in het gebied van Onderwijs Expertise Centrum De Evenaar. Zij stelt zich voor.

 

“Mijn naam is Lia van den Brink.  Ik ben sinds 01-08-2009 werkzaam bij Auris Dienstverlening (cluster 2) in Utrecht. Daarvoor heb ik in het basisonderwijs gewerkt, als leerkracht, onderbouwcoördinator, VVE coördinator, intern begeleider en adjunct-directeur.

 

Auris biedt hulp aan kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) of een gehoorprobleem (SH/D) of TOS met comorbiditeit. Samenwerking met ouders en de school is daarbij van groot belang.

 

Als ambulant dienstverlener heb ik mij o.a. gespecialiseerd in de AUB groep: de AUditief Beperkten. Mijn interesse voor deze expertisegroep kwam voort uit de begeleiding van een groot aantal slechthorende leerlingen. In de afgelopen jaren heb ik de cursus NMG 1 en 2 (Nederlands Met Gebaren) gevolgd. Tevens verzorgen we met deze expertisegroep twee keer per jaar een ontmoetingsmiddag voor onze slechthorenden en dove kinderen in het SO en regulier onderwijs: ‘Hoor erbij’. Het is belangrijk dat de kinderen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Ook voor de ouders, die aanwezig zijn op deze middagen, is deze ontmoeting zeer waardevol: het delen van ervaringen en elkaar ondersteunen waar dat kan.

 

Bij Auris gaan we uit van de mogelijkheden van het kind. In het OntwikkelingPersPectief (OPP) komt alle belangrijke informatie bij elkaar en m.b.v. dit document weten alle betrokkenen wat de speerpunten zijn in de begeleiding. De leerling staat altijd centraal. Dit OPP wordt in nauw overleg met de school opgesteld, school heeft immers de zorgplicht, Auris ondersteunt daarin.

Het OPP wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd. Een belangrijk moment waarbij ook stil gestaan wordt bij het huidige arrangement: voldoet het arrangement, is er méér nodig, kunnen we gaan afbouwen etc.

 

Sinds schooljaar 2015-2016 ben ik als 'Auris consulent' verbonden aan het Onderwijs Expertise Centrum de Evenaar. Onze werkwijze en samenwerking binnen Nieuwegein krijgt steeds meer invulling. Ik merk dat het aantal consultaties de laatste jaren toeneemt. Dat is fijn, soms kan kortdurende hulp in de vorm van een consultatie al voldoende zijn voor een school om verder te kunnen met een leerling met een communicatie/taal/hoor probleem.

Ik hoop als consulent een zinvolle aanvulling te zijn waar het cluster 2 gerelateerde vragen betreft.

 

Naast begeleiding aan kinderen in het regulier en speciaal onderwijs biedt Auris ook interessante cursussen en studiedagen voor leerkrachten, ouders, leerlingen, teams en logopedistes.

Kijk daarvoor op onze website: www.auris.nl.

WAT KAN AURIS BETEKENEN VOOR JOU?

 

Auris is er voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS), of voor dove of  slechthorende kinderen.

 

Consultaties en Advies

Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen. Een deskundige van Auris gaat na een observatie in op hulpvragen van een kind, de leerkracht  en/of andere betrokkenen en bespreekt de bevindingen met de aanvrager van de consultatie. Het gaat hier om één tot drie bezoeken. Daarna geeft de deskundige advies over een eventueel vervolgtraject.

Meer over consultatie en advies >

 

Aanvraag voor een arrangement

Voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove en slechthorende kinderen kunt u een arrangement aanvragen. Neemt u contact op met het aanmeldpunt: telefonisch of via de site: www.auris.nl.

Een trajectbegeleider ondersteunt u bij uw aanvraag en dossiervorming. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Deskundigheidbevordering

Voor training, cursussen , workshops en voorlichtingen kunt u terecht bij ons cursuscentrum

www.auris.nl.

 

Contactgegevens:

Auris-consulent OEC De Evenaar

Lia van den Brink

l.vd.brink@auris.nl

06-42429701

 

Auris-consulent  OEC  De Wenteltrap

Ineke van Dillen

i.v.dillen@auris.nl

06-26322172

 

Auris-consulent OEC de Brug

Ineke van der Heijden

i.vd.heijden@auris.nl

06-28560253

 

Anneke Eshuis

Auris-consulent OBS De Wissel

a.eshuis@auris.nl

06-12996255

 

Kantooradres:

Auris Dienstverlening Utrecht e.o.

Santa Cruzdreef 30

3563 VJ Utrecht

030-2612404

 

Auris Cursuscentrum:

Agavedreef 92

3563 VJ Utrecht

030-2660875

 

AURIS

Alle interviews met AB'ers Cluster 2

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: