“Kijk goed naar het gedrag van kinderen: Wat zit er onder de ijsberg?”

Margriet Schoon, voormalig onderwijsbegeleider cluster 4, stelt zich voor

 

 

“Mijn naam is Margriet Schoon. Na de pabo heb ik eerst gewerkt in het basisonderwijs. Dit deed ik met veel plezier. Ik merkte dat ik het boeiend vond om kinderen met speciale onderwijsbehoeften te begeleiden. Ik besloot daarom de studie voor master SEN te doen, wat toen nog akte Speciaal Onderwijs heette.

 

Na ruim tien jaar maakte ik de overstap naar het Speciaal Onderwijs. Ik ging werken op de Van Leersumschool in Zeist. Dat was een mooie uitdaging. Ik heb daar in verschillende klassen les gegeven en heb een speciale auti-structuurgroep helpen opzetten, voor kinderen die nog niet toe waren aan het meedraaien in een grotere groep.

 

Ik ben daarna verder gaan studeren en heb de Post HBO-studie gedaan voor Autisme Specialist. Wat ik daar geleerd heb, is om heel goed te kijken naar gedrag van kinderen. Wat zit er onder de ijsberg? Je ziet het probleemgedrag (dat steekt boven de waterspiegel uit), maar onder de boosheid en het verdriet zit vaak een stuk onmacht en angst. Dus ga uit van onmacht in plaats van onwil als je aan de slag gaat met het begeleiden van kinderen met ‘moeilijk’ gedrag.

 

De kinderen die bij ons op de Van Leersumschool binnenkomen, hebben vaak al veel meegemaakt. Ze worden soms gepest of van school gestuurd, het zelfvertrouwen van de kinderen kan behoorlijk beschadigd zijn. Dit motiveerde mij om de overstap te maken naar de Dienst Ambulante Begeleiding van de Van Leersumschool. Mijn drijfveer was om de leerkrachten in het reguliere onderwijs te helpen om het moeilijke gedrag van de leerlingen te leren begrijpen.  Om samen met hen te bekijken op welke manier de kinderen meer rust, structuur en veiligheid kunnen krijgen in de klas. Zodat ze weer met plezier naar school kunnen gaan.

 

Toen de ambulante begeleiding in zwaar weer terecht kwam en er bezuinigd moest worden, ben ik weer gaan werken op de Van Leersumschool. Nu als intern begeleider, remedial teacher en sova-leerkracht op onze locatie in Veenendaal. Ik gaf me op voor een training Rots en Water en ging daarna aan de slag met de kinderen. Het mooie van de Rots en Watertraining is dat de kinderen steviger worden, fysiek maar vooral mentaal. Elke keer weer heel bijzonder om mee te maken.

 

Soms is het tijd voor een break, voor een ander avontuur: twee jaar geleden ben ik met mijn man een wereldreis gaan maken. Ik kijk met veel plezier terug op dit mooie jaar, wat hebben we veel meegemaakt.

 

Daarna heb ik weer een poosje voor de klas gestaan. Maar ik merkte al snel dat ik het begeleidingswerk miste. Vanuit onze Stichting Gewoon Speciaal kon ik aan het werk als onderwijsbegeleider bij KANS.

 

In mijn werk probeer ik zoveel mogelijk op een oplossingsgerichte manier te werken: Wat gaat er al wel goed? Bekrachtig het positieve gedrag en maak samen met de leerling/leerkracht een vaardigheidsdoel om aan te werken. Stap voor stap.”

MARGRIET SCHOON

 

Interviews met AB'ers Cluster 3

 

 

 

 

 

Interviews met AB'ers Cluster 4

 

 

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: