“Dalton-onderwijs zorgt ervoor dat leerkrachten op maat kunnen werken”

In gesprek met Marian de Haan - directeur De Zevensprong

 

‘Een kleine school met 152 leerlingen’, ‘kanjers van leerkrachten die kinderen centraal hebben staan’, ‘een warme gemeenschap’, ‘een keihard werkend team’ en: ‘een school waar het Dalton-gen echt in zit’, zo typeert Marian de Haan de school waar zij directeur van is: basisschool De Zevensprong. Zorgt één of meer van deze kenmerken ervoor dat op deze school weinig verwezen wordt? In gesprek met Marian de Haan.

 

“Vorig jaar hebben we één kind moeten doorverwijzen naar een SO-school. De onderwijsbehoefte was zo specifiek dat wij dat niet konden bieden. Maar over het algemeen kunnen we leerlingen op onze school houden door goed naar het kind en zijn onderwijsbehoeften te kijken en expertise van buitenaf in huis te halen.”

 

“Door de hele school heen zie je kinderen in aparte hoekjes werken, zelfstandig of (alleen of in een groepje) met hulp. Dit kan met de leerkracht zijn, maar ook met de Remedial Teacher of met een externe van buitenaf: bijvoorbeeld een dyslexiebehandelaar, voor wie we ruimte beschikbaar stellen.”

 

“Ik hecht eraan samenwerkingen aan te gaan, dat doen we met twee andere Fectio-scholen. Maar ook breder: we verhuren bijvoorbeeld ruimte aan de TechniekFabriek, wat niet alleen voor inkomsten zorgt, maar ook expertise oplevert op het gebied van techniek. Zo nemen we lessen van hen af en als bijvoorbeeld de boiler kapot is, hebben we aan hen ook een goede buur.”

 

“Ik hoop binnenkort ook Peutergroep NOVA Puzzelgroep, die nu in SBO De Wissel gevestigd is, onderdak te bieden. Doordat deze kinderen in onze school naar de peutergroep gaan, is de kans aanwezig dat ze na de peuterschool doorstromen naar onze school. Sommigen denken wellicht: wat haal je daarmee in huis? Maar ik denk dat het iets moois kan opleveren: de andere kinderen van de school leren met kinderen omgaan die net even anders zijn. Dat is heel goed en bovendien: al vrij snel wordt dat heel gewoon. De zware problematiek durf ik ook wel aan te gaan: ze zijn daarvoor in goede handen geweest van hbo-opgeleide leidsters die de gebruiksaanwijzing van het kind inmiddels ontdekt hebben: wij hoeven die dan alleen maar over te nemen. Bovendien: je hebt dan onder je dak weer extra expertise rondlopen op wie je in bepaalde gevallen een beroep kunt doen.”

 

Samenwerken past ook heel goed bij het type onderwijs dat op deze school gegeven wordt: Dalton-onderwijs. Marian: “De Daltonvisie die wij onderschrijven, is dat wij willen dat kinderen zelfstandig leren werken en handelen, verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en hun omgeving, leren samenwerken en lef ontwikkelen. Dat het Dalton-gen echt in deze school zit, zie je al bij de kleuters: zij spelen zelfstandig in de hoeken of voeren zelfs al alleen taakjes uit. Ze regelen veel zelf. Voor de juf werkt dit heel prettig, want als de meeste kinderen zelfstandig aan het werk zijn, heeft zij de tijd en aandacht om kinderen die wat extra aandacht, uitleg of uitdaging nodig hebben, in een klein groepje te begeleiden. Die voorwaarden zorgen ervoor dat je als school heel goed op maat kunt werken.”

“Momenteel hebben we verbouwplannen en als het nieuwe gebouw klaar is, hopen we nog meer aandacht te kunnen schenken aan steeds meer groepsdoorbrekend werken en leerpleinen.”

 

“Ik heb een team om mij heen staan dat keihard werkt en de kinderen centraal heeft staan. Dat denkt in mogelijkheden en niet in ‘ja, maar…’. Zien we bijvoorbeeld een kind dat goed in zijn vel zit, maar niet goed kan meekomen met de lesstof? Dan creëren we extra hulp. Het  bestuur, de Katholieke Stichting Fectio, helpt ons daarbij: zo hebben we bijvoorbeeld drie bovenschoolse arrangementen binnen de school voor kinderen met een specifieke hulpvraag. We vullen dit dan zo in dat ook andere kinderen hiervan mee kunnen profiteren. De onderwijsassistenten die de stichting heeft aangenomen, zorgen bovendien voor werkdrukverlaging van de leerkrachten en voor extra aandacht voor het kind.”

 

“Denken in mogelijkheden, middelen vanuit het bestuur en het zorgverband, en het kind centraal stellen, zijn nodig om inclusief onderwijs te geven. Maar ook de Dalton-kenmerken als samenwerken en zelfstandigheid aanmoedigen, zijn wat mij betreft voorwaarden die daarbij niet kunnen ontbreken.”

MEER INCLUSIEF ONDERWIJS

SWV Driegang/EC Rotonde

 

Clusterdirecteur O2A5

 

Directeur WIJ

ROTTERDAM, DE PROEFTUIN VAN DEN HAAG

“Ik heb een tijd in Rotterdam gewerkt, in een achterstandswijk. De ontwikkelingen daar ben ik blijven volgen en ik vind het heel knap wat ze daar allemaal bereiken. Je ziet dat ze daar heel goed in staat zijn om af te stemmen op ieders niveau. Het is de proeftuin van den Haag. Er zijn daar bijvoorbeeld scholen die langer open zijn voor kinderen, om meer reken- en taalonderwijs aan te bieden. Of die juist inzetten op een bredere ontwikkeling van alle kinderen, door ze bijvoorbeeld vanaf groep 5 een instrument te laten bespelen. Leuk om te zien!”.”

 

– Marian de Haan

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: