“Kinderen helpen zich tot de beste versie van zichzelf te ontwikkelen, dát daagt mij uit.”

Marja van Weelden, Ambulant Begeleider cluster 4, stelt zich voor

 

“Mijn naam is Marja van Weelden, Ambulant Begeleider cluster 4 vanuit KANS in onderwijs en de Van Leersumschool in Zeist. En als zodanig contactpersoon voor cluster 4 voor Profi Pendi.”

“Na 25 jaar leerkracht basisonderwijs en 7 jaar Intern Begeleider te zijn geweest, ben ik nu alweer 10 jaar werkzaam als Ambulant Begeleider cluster 4. Dat is werk dat mij na aan het hart ligt. Vanuit het kind met zijn beperkingen en kwaliteiten op zoek gaan naar die zaken, die dit kind helpen zich tot de beste versie van zichzelf te ontwikkelen. Dat is wat uitdagend is en veel voldoening geeft. Mooi om te zien dat een kind dat vastliep, weer straalt en verder kan.”

 

“Vanuit KANS bieden we als Ambulant Begeleiders ondersteuning en advies aan ouders en leerkrachten over de aanpak van kinderen met gedragsproblemen in de breedste zin van het woord. Van ADHD, autisme tot angststoornissen, hechtingsproblematiek en ODD. Maar ook kortdurend individuele begeleiding van de leerling zelf.”

 

“Het inzoomen op de leerling en samen met school en ouders de beste oplossing vinden voor dit kind, zodat hij of zij zich zo goed mogelijk binnen het basisonderwijs kan ontwikkelen, is waar we voor gaan. Daarbij zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden, zoals observaties en advies, coaching van leerkrachten, team- en klassenvoorlichtingen, Rots en watertrainingen in kleine groepjes of met een hele klas en psycho-educatie.”

 

“Vanuit kennis en inzicht in de problematiek van het kind wordt samen gezocht naar de beste plek en de beste aanpak.”

MEER INFO

 

Interviews met AB'ers Cluster 3

 

 

 

 

 

Interviews met AB'ers Cluster 4

 

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: