“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”
– Voormalig voorzitter Wesseloo blikt terug

 

Matthijs Wesseloo was van het allereerste begin betrokken bij Profi Pendi. De afgelopen twee jaar in de rol van voorzitter van het bestuur. Profi Pendi blikt met deze verbinder en bouwer terug op een periode waarin hobbels te nemen waren, maar er altijd de wil was om samen te werken aan passend onderwijs voor alle leerlingen. “Als besturen stippelden we samen de route uit. We kozen de weg van evolutie in plaats van revolutie en dat werpt nu zijn vruchten af.”

 

Wesseloo was lid van de stuurgroep die de hoofdlijnennotie opstelde, de diverse werkgroepen aanstuurde, de keuze maakte voor de vorm van besturen en de directeur aanstelde. “Deze periode van pionieren en elkaar beter leren kennen, vond ik spannend en uitdagend. Van drie samenwerkingsverbanden mochten we één geheel maken. Er waren ook zorgen; hoe zorg je ervoor dat het nieuw ingerichte samenwerkingsverband niet groot, log en afstandelijk zou worden? Daar waakten we echt voor. Voor een bouwer, zoals ik ben, is dit prachtig: samen dingen opzetten, dingen ontdekken, daar krijg ik energie van!”

Zijn rol was die van verbinden. “Samen stippelden we de route uit, kozen we voor een duidelijke missie en visie: thuisnabij onderwijs geven en zoveel mogelijk leerlingen op een reguliere basisschool. We kozen voor de weg van evolutie in plaats van revolutie. Twee jaar namen we de tijd om te kijken wat bij verschillende verbanden goed werkte en wat we wilden behouden voor Profi Pendi. Het gevaar daarvan was dat mensen te veel zouden blijven vasthouden aan bestaande patronen. Om nieuwe ontwikkelingen niet te remmen, hebben we daarom met het nieuwe Ontwikkelingsplan (OP, 2016-2020) een nieuwe koers ingezet: we laten bepaalde dingen los, behouden het goede en werken samen aan de toekomst.”

 

Na de voorbereidingstijd van bijna twee jaar ging augustus 2014 Profi Pendi officieel van start, met Matthijs als voorzitter van het bestuur. Hij herinnert zich de startbijeenkomst over de missie en visie, onder leiding van Bas de Koning, nog goed. “De chemie was direct merkbaar: de wil om samen als besturen te werken aan passend onderwijs voor alle leerlingen. Thuisnabij en niet een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Het valt alleen niet altijd mee om die mooie woorden en zinnen in de praktijk te brengen. Voor ouders is het soms nog een zoektocht om een kind op een thuisnabije school geplaatst te krijgen. Wie voelt zich verantwoordelijk, wie neemt initiatief? Hoe zorgen we ervoor dat een kind niet thuis komt te zitten? Het komt er altijd weer op aan: practice what you preach. Ik vind dan ook: neem als bestuurder/directeur/leerkracht hierbij de ouder bij de hand.”

 

Hoewel er veel mooie dingen gebeuren, zijn er wel degelijk hobbels te nemen, vertelt de voorzitter. “Ons samenwerkingsverband kent een laag verwijzingspercentage naar SO en een hoog verwijzingspercentage naar SBO. In het nieuwe OP zijn duidelijke keuzes gemaakt die ervoor moeten zorgen dat scholen minder verwijzen. Dat vergt een andere blik op het onderwijs: hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat we minder verwijzen? Gelukkig hebben we te maken met een positieve verevening en krijgen scholen hiervoor de komende jaren extra middelen. En als scholen minder verwijzen – onze doelstelling is 4 % in 2020 – kunnen er ook steeds meer middelen naar het regulier onderwijs.”

 

Wesseloo’s termijn loopt aan het einde van dit schooljaar af. Hij treedt dan ook af als voorzitter en kan terugzien op een mooie tijd. “De wil om goed onderwijs aan alle kinderen te bieden, is er. We zaten niet altijd op dezelfde lijn, maar door goed luisteren en goed afwegen kwamen we er altijd uit. De afgelopen jaren is de samenwerking met het speciaal onderwijs geïntensiveerd. Ook zie en hoor ik heel mooie voorbeelden van plaatsen waar kinderen goed begeleid worden, leerkrachten die met veel passie over hun vak spreken en trots zijn als het gelukt is om het kind passend onderwijs te geven, besturen die gaan voor kwaliteit in het onderwijs en daarin willen investeren, een onderwijsexpertisecentrum dat ervoor zorgt dat er meer expertise op de school komt, besturen die hun eigen belang opzijschuiven om het goede voor alle leerlingen te doen. Vertrouwen in de toekomst? Dat is er daarom zeker!”

WAT IS PASSEND ONDERWIJS VOLGENS WESSELOO?

 

“Voor mij is passend onderwijs thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen, zo nodig met specialistische ondersteuning op de eigen school of op een speciale voorziening. Passend onderwijs is: Samen als besturen, scholen en collega’s ons verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband. Het zijn onze leerlingen en die laten we niet los, ook niet als ze tijdelijk ergens anders onderwijs volgen. Passend onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Deze spreuk is daarbij heel treffend: If a child can’t learn the way we teach, maybe we schould teach the way they learn. Dit vraagt wel iets van ons onderwijssysteem. Hoe kunnen we leerlingen meer eigenaarschap geven en leerkrachten hun professionele ruimte laten benutten? Daar moeten we mee bezig blijven.”

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: