“Een passende leeromgeving voor elk kind”

Directeur Melchior Hendriks over unitonderwijs en inclusief onderwijs

 

Kinderen aan de slag in een kookstudio of atelier? Leren op banken of hometrainers? Daar wordt niet gek van opgekeken. Begrippen als WIJland, kernconcepten en ik-tijd zullen binnen mum van tijd ingeburgerd zijn. Basisschool WIJ bereidt momenteel het nieuwe onderwijsconcept voor, waar ze volgend schooljaar mee aan slag gaan: het unitonderwijs. Profi Pendi in gesprek met directeur Melchior Hendriks, die ons vertelt welke invloed dit concept heeft op inclusief onderwijs.

 

Melchior vertelt: “De meeste scholen werken met het zogenoemde leerstofjaarklassensysteem, maar wij gaan in het nieuwe schooljaar werken met unitonderwijs. Momenteel bereiden ons daar op voor. Het nieuwe schoolgebouw, dat er helemaal op ingericht is, is dan af. Unitonderwijs is een heel ander soort onderwijsconcept dan wat je tegenkomt op meeste scholen.”

“Het is meer gericht op het observeren van kinderen”, vervolgt hij. “Kijk je goed naar kinderen, dan weet je waar je ze mee bedienen kunt. Zo kan een groep 5 kind op bepaalde rekenonderdelen meedoen met groep 4. Naar boven toe bieden we uitdaging binnen de unit door te verdiepen en te verbreden. Is dat nog te beperkt, dan kunnen ze een stap omhoog. Zo is er voor hoogbegaafden een groeilab, waar ze aan thema’s werken als Groeien en Leren en Tijd en Ruimte. Daar worden deze kinderen op een ander niveau aangesproken, omdat er heel ander soort denkvragen gesteld worden. Zo onderzocht onlangs een leerling de volgende vraag: ‘Bestaat er een reserveplaneet?’”

 

“Het mooie is dat hierdoor ook hoogbegaafde kinderen op school kunnen blijven en gewoon onderdeel uit blijven maken van een groep. En van zittenblijven is eveneens geen sprake meer. We werken met drie units: groep 1 t/m 2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8, met daarbinnen basisgroepen van ongeveer 25 kinderen. Een kind krijgt onderwijs op zijn eigen niveau, zowel op cognitief als op sociaal en creatief vlak en stroomt ieder jaar door in dezelfde vertrouwde omgeving.”

“Het leerstofjaarklassensysteem, waar 28 kinderen in een kleine ruimte tegelijk instructie krijgen en steeds maar op elkaar reageren, zul je bij ons niet meer tegenkomen.”

Maar hoe ziet een dag op WIJ er dan wel uit? “Per unit komen de kinderen bij elkaar in de kring, en voeren dan bijvoorbeeld gesprekken over het weekend of volgen een presentatie. Wanneer een leraar iets vraagt, schrijven de kinderen het antwoord op wisbordjes, waardoor het voor de leerkracht heel overzichtelijk is welk kind de stof al dan niet beheerst. Vervolgens krijgen de kinderen een kwartier instructie van een vakleerkracht, bijvoorbeeld die van rekenen. De leerling kan daarna nog een kwartier verlengde instructie krijgen of al aan de gang gaan met de taken. Na dit half uur geeft een volgende vakspecialist instructie en ten slotte wordt dit nog eens herhaald met de laatste vakspecialist van die dag die het woord neemt.”

“Tussen deze blokken door gaan de kinderen even iets anders doen, omdat een hele ochtend super gefocust zijn niet lukt. Ook volgen ze de instructies steeds in een andere ruimte, waardoor ze even een ‘loopje’ hebben. Daarna is het ik-tijd: kinderen gaan in het zogenoemde WIJland aan de slag met hun taken. De drie vakspecialisten lopen dan vrij rond om gesprekken te voeren en vragen te beantwoorden. De zichtlijnen zijn er zo op ingericht dat zij alles in de gaten kunnen houden.”

“In het WIJland hebben de kinderen geen vaste plek. Ze kunnen werken aan schoolbanken, maar ook op de grond, op zitbanken en sta-plaatsen. En wanneer een kind erg beweeglijk is, neemt het plaats op een hometrainer. Dat dit goed werkt, merken we al in deze opbouwfase. Kinderen die toch behoefte hebben aan een vaste plek of een ‘kantoortje’, krijgen die wel. De kinderen kunnen bovendien in alle rust werken, omdat we niet beknibbeld hebben op de juiste akoestiek.”

 

“In het WIJland werken de kinderen autonoom aan hun opdrachten. We maken ze heel bewust van hun leerdoelen, door te werken met portfolio’s. Ze leren ook van en met elkaar, doordat bijvoorbeeld het ene kind een ander kind verder op weg helpt.”

 

“In de middag gaan de kinderen aan de slag met kernconcepten, een vernieuwde aanpak die veel meer aansluit bij de beleving van kinderen en hun drang om zelf te ontdekken op basis van de eigen talenten. Zes weken werken ze aan een thema, waarin de lessen geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, taal, rekenen en persoonlijke ontwikkeling geïntegreerd worden.”

“Onze school krijgt muzieksubsidie en werk samen met Kunstcentraal. De creatieve talenten worden aangeboord wanneer de kinderen werken in een kookstudio, atelier, muzieklaboratorium, theater of sportzaal. En één middag in de week staat het aanleren van sociale vaardigheden centraal, met het programma De Vreedzame school.”

 

“We denken met deze manier van werken zoveel mogelijk kinderen binnen te kunnen houden. Ook kinderen met gedragsproblematiek, want als kinderen zelf keuzes mogen maken, zie je dat gedragsproblemen minder worden. Het doel is om kinderen te behouden en de omgeving passend te maken. Daarbij houden we altijd het belang van het kind voor ogen. Het moet wel haalbaar blijven; een kind moet wel tot leren komen en de school moet het aankunnen. In een enkel geval zal dan toch blijken dat verwijzen naar een andere school het beste is.”

MEER INCLUSIEF ONDERWIJS

SWV Driegang/EC Rotonde

 

Clusterdirecteur O2A5

 

Directeur WIJ

KINDCENTRUM

Melchior Hendriks vertelt: “WIJ wordt een kindcentrum voor kinderen van 2-12 jaar en in de toekomst hopelijk van 0-12. We werken hierin samen met BSO IJsselstein en Stichting Pulse. Er is een peuteropvang, vroeg- en voorschoolse educatie en een naschools aanbod. Er is sprake van een mooie doorgaande lijn: zo werken de peuters daarstraks ook al met kernconcepten en wordt er een naschools aanbod op maat aangeboden.”

 

Meer info: Kindcentrum WIJ

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: