“Het belangrijkste is dat we gewoon ‘doen’!”

Michiel Minderhoud, interim-directeur Profi Pendi

 

“In deze regio hebben we relatief gezien maar weinig thuiszitters. Ondanks dit lage aantal, steken we als samenwerkingsverband toch veel tijd in het onderwerp thuiszitters, want elke thuiszitter is er 1 te veel. Wij zijn - en voelen ons - verantwoordelijk om thuiszitten te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Met het uitbrengen van deze special laten we zien dat dit onderwerp voor ons hoge prioriteit heeft”, vertelt Michiel Minderhoud, interim-directeur via BMC van Profi Pendi”

 

 

“Als samenwerkingsverband doen we veel nuttige en wettelijk verplichte dingen, maar het voorkomen van thuiszitters steekt er bovenuit: dat is onze belangrijkste taak. Als er één instantie is die wat aan thuiszitten kan doen, dan is dat het samenwerkingsverband. Wij zijn - en voelen ons - hiervoor verantwoordelijk. Wij hebben de mogelijkheden om deze problemen op te lossen!”

 

“Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer een kind thuis komt te zitten, is er iets niet goed gegaan. We gaan dit dan gezamenlijk oplossen. Het helpen van kinderen, ouders, scholen  en andere betrokkenen die hierbij vastlopen, maakt ons werk betekenisvol. Immers: wanneer we tot een goede oplossing zijn gekomen, is iedereen tevreden.”

 

“In deze regio zijn er - wonderlijk gezien - relatief maar weinig thuiszitters. Althans, dat denken we. Mogelijk hebben we ze niet in beeld. Door deze nieuwsbrief uit te brengen, willen we alle betrokkenen in onze regio ervan bewust maken dat ze, bij knelpunten op dit gebied, er niet alleen voor staan en thuiszitters moeten melden. We trekken samen op om elk kind, ongeacht zijn/haar problemen en beperkingen, een passende plek binnen het onderwijs te bieden. Daar heeft elk kind recht op!”

 

“Als samenwerkingsverband kunnen we thuiszitten voorkomen door te zorgen voor een dekkend netwerk van voorzieningen. Dat is onze wettelijke taak. Wanneer een kind thuiszit, zijn we daar niet in geslaagd. Dat kan niet! Zo voel ik dat! We gaan dan op zoek naar andere oplossingen. Dat is soms best ingewikkeld, maar we gelukkig zien we dat er mooie initiatieven zijn binnen ons samenwerkingsverband, zoals BOCS, waar kinderen tijdelijke opvang kunnen krijgen.”

 

“Het belangrijkste is dat we gewoon ‘doen’! Dat we bijzonderheden met betrekking tot thuiszitten melden en naleven wat er in de Profi Pendi factsheet Thuiszitters staat. We merken in toenemende mate dat scholen ons hiervoor weten te vinden."

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: