“Kinderen moeten zoveel mogelijk kansen krijgen gezond en veilig op te groeien”
Interview met Nicolien van den Heuvel, afdelingsmanager JGZ regio Lekstroom, en Mirjam Wouters, jeugdarts in de gemeenten Houten en Vianen

 

 

De JGZ maakt onderdeel uit van GGD regio Utrecht”, vertelt Nicolien. “We zijn er voor alle kinderen van 0-18 jaar in de provincie Utrecht (met uitzondering van Utrecht stad). Elke gemeente heeft een vast team JGZ-professionals. De medewerkers werken in teams voor de groep 0-12-jarigen en de groep 12-18-jarigen. Het team is verantwoordelijk voor een goede doorgaande lijn in de zorg die noodzakelijk is. De JGZ  is een laagdrempelige organisatie waar ouders en jongeren terecht kunnen met alle vragen die met opgroeien en opvoeden te maken hebben. De JGZ ziet veel ouders en kinderen in een gemeente en werkt zo optimaal mogelijk samen met de andere partners binnen een gemeente. Vooral die partners waar kinderen veel en vaak komen, zoals de scholen! Elke school heeft een team van JGZ-professionals, bestaande uit een doktersassistent jeugdgezondheidszorg, een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts.”

“We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen zoveel mogelijk kansen hebben gezond en veilig groot te worden. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan als we de verbinding met elkaar zoeken en daar optimaal gebruik van maken”, aldus Nicolien.

 

Collega Mirjam Wouters vertelt: “Wij zien kinderen al vanaf het moment dat ze vijf dagen oud zijn, tijdens de hielprik. Doordat je de ouders en kinderen al kent voordat ze naar school gaan, kun je preventief werken. Zo kun je bij zorgen al voordat een kind naar school gaat met school en ouders in gesprek. Voorheen kregen kinderen op de leeftijd van vier jaar te maken met een nieuwe arts, maar nu kan de arts of verpleegkundige die al betrokken was vlak na de geboorte verder gaan met de begeleiding. En dat werkt erg prettig.”

“We zien dat ouders en (peuter)scholen ons steeds beter weten te vinden om bij zorgen mee te denken over stappen die nodig zijn om het kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Op dit moment zijn we volop in gesprek met scholen en gemeenten om eraan bij te dragen dat het aantal thuiszittende kinderen terug gebracht wordt en er voor ieder kind op maat gezocht wordt naar een oplossing om, waar mogelijk, mee te doen in het onderwijs. Vanuit de medische expertise heeft de jeugdarts een adviserende rol, zowel richting ouders als de school. We delen met elkaar het belang om bij verzuim binnen het onderwijs tijdig in actie te komen, om eraan bij te dragen dat ieder kind zoveel mogelijk kansen krijgt zich goed te ontwikkelen door passend onderwijs te volgen.”

 

Mirjam: “Het is belangrijk dat wij een seintje krijgen als er met een kind iets speelt op school, zodat we kunnen kijken wat wij vanuit onze rol kunnen betekenen. We merken dat we steeds vaker betrokken worden bij de zogenoemde Multi Disciplinair Overleggen (MDO). Onze hoofdopdracht is om vanuit de sociaal-medische-expertise mee te kijken wat er speelt en wat we kunnen bijdragen om de schoolgang te bevorderen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij een meisje met de ziekte van lyme. We gaven voorlichting en praktische adviezen, met als gevolg dat het kind (en haar klachten) begrepen werd. De school creëerde naar aanleiding van onze adviezen een rustplek binnen de school, waardoor het meisje steeds vaker naar school kon. Ook wanneer een kind vroeg geboren is of bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel heeft, kunnen we daar uitleg over geven en hiermee proberen problemen voor te blijven of op tijd te signaleren en te koppelen aan de medische voorgeschiedenis.”

“Bij problemen omtrent vluchtelingenkinderen worden we ook steeds vaker ingeschakeld. Vaak wordt er bijvoorbeeld vanuit gegaan dat de problemen die spelen met gedrag of trauma te maken hebben, terwijl het ook een medische oorzaak kan hebben. Dit kan iets simpels zijn, zoals oren of ogen die minder goed functioneren, waardoor het kind opstandig wordt omdat hij uitleg niet goed meekrijgt.”

 

“Niet alleen bij grote zorgen, maar ook vragen die spelen in het gewone leven kunnen ze bij ons kwijt”, vertelt Nicolien. “Wij hopen ouders, door in gesprek te blijven met hen en door ze te begeleiden, een stapje verder te helpen, om zo (grotere) problemen voor te zijn. We denken daarbij vanuit de gedachte van positieve gezondheid en kijken naar het totaal van het kind en het gezin dat erachter zit. Naast de adviesrol richt de JGZ zich vooral op het tijdig signaleren van problemen en zo nodig motiveren voor hulp. De JGZ werkt nauw samen met de jeugdteams binnen de gemeente en wanneer we bijvoorbeeld in een van onze contacten met ouders merken dat een gezin weinig financiële ruimte heeft, hebben we een verbindende rol naar Stichting Leergeld.”

 

“Door positieve zaken te benadrukken, zet je mensen in hun kracht”, vult Mirjam aan. “We luisteren aandachtig en kijken naar: Wat gaat er goed? Wat kan dit gezin zelf? Door advies te geven waarbij mensen slechts kleine stapjes per keer hoeven te zetten, merk je dat je het behapbaarder maakt voor hen. En dat ze daardoor gemotiveerder zijn.”

 

INFORMATIE

De JGZ is vijf dagen in de week bereikbaar voor informatie, advies en afspraken.

 

Op de site van de GGD is meer te lezen over de diensten en mogelijkheden van de JGZ.

 

Daarnaast zijn er in elke gemeente wekelijks inloopspreekuren waar ouders zonder afspraak binnen kunnen lopen.

 

Ook is de JGZ via het telefonische opvoedspreekuur en de chat beschikbaar voor vragen van ouders en jongeren.

CHATTEN MET JGZ

 

Ouders kunnen via de chat van de GGD vragen stellen over bijvoorbeeld voeding, vaccinaties, slaapproblemen en driftbuien, maar ook over de ontwikkeling van hun kind en de schoolkeuze.

 

De chat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via www.ggdru.nl/chatten.

 

Wil je liever iemand spreken of mailen? Klik hier voor de contactgegevens.

MEER SBO DIRECTEUREN:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: