"We zetten ons in om alle kinderen onderwijs te bieden"
LANSbreker Otto Daniëls

 

 

“Het belangrijkste voor mij is dat ik me meer bewust geworden ben van wat thuiszitters zijn en hoe je signalen kunt opvangen bij een leerling, die ertoe zouden kunnen leiden dat een leerling op den duur komt thuis te zitten”, vertelt Otto Daniëls, directeur van SBO De Brug in Vianen. “Doordat je die signalen opvangt, kun je mogelijk voorkomen dat een leerling daadwerkelijk thuis komt te zitten. Dat we nu vroegtijdig kunnen ingrijpen, is de winst die het traject mij heeft opgeleverd.”

 

“Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn: leerlingen die regelmatig ziek gemeld worden, of voor wie ouders regelmatig vrij vragen of leerlingen die regelmatig een arts bezoeken. Ik deel mijn kennis hierover met de mensen met wie ik werk. Denk hierbij aan mijn directe collega’s, de Collegiaal Consultanten (CC’ers) van het samenwerkingsverband, maar ook in het directeurenoverleg van onze stichting roep ik op alert te zijn op signalen vanuit de thuissituatie en het welbevinden van een leerling. De CC’ers vraag ik dit onderwerp te bespreken tijdens Multi Disciplinaire Overleggen op de basisscholen.”

 

“Om thuiszitten te voorkomen, is het van belang dat er korte lijntjes zijn tussen onderwijs, leerplichtambtenaren en het sociaal team van de gemeente. Binnen ‘het Viaanse’ kan ik zeggen dat we elkaar inmiddels goed weten te vinden. We maken duidelijke afspraken met elkaar over wie wat oppakt en gaan oplossingsgericht te werk. Ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol in het geheel. Een mooi voorbeeld waarbij je ziet dat samenwerken lukt, zijn de Onderwijs Zorgarrangementen (OZA’s), waarin onderwijs en zorg gecombineerd worden.”

 

“We zetten ons niet alleen in voor thuiszitters die geheel thuiszitten, maar ook voor leerlingen die gedeeltelijk thuiszitten of een leerplichtontheffing hebben. We gunnen elk kind onderwijs. We werken momenteel bijvoorbeeld samen met Stichting het Robertshuis, een gecertificeerd zorgcentrum waar een jongen uit Vianen dagelijks naartoe gaat. Deze jongen met een leerplichtontheffing proberen we terug te leiden naar een onderwijssetting. Momenteel krijgt hij een paar uur per week les in het Robertshuis, door een gekwalificeerde leerkracht, maar we hopen dat hij ook dagelijks een aantal uur les kan krijgen op een school. Dat is ook de wens van ouders. Door hem te onderwijzen, geven we hem kansen om verder te komen in zijn ontwikkeling. Wanneer hij cognitief wordt uitgedaagd, staat hij hopelijk open om te leren, groeit zijn zelfvertrouwen en kan hij ook op sociaal gebied weer groeien. Het is mooi om dit proces samen met ouders en zorgverleners te doorlopen. Het is echt een maatwerktraject, waarbij je met recht kunt spreken van passend onderwijs.”

MEER INFORMATIE

 

WANNEER ZIJN LANSBREKERS NIET MEER NODIG?

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: