“Als je echt ziet hoe een kind is, kun je inspelen op hun eigenheid”
In gesprek met SBO-directeur Otto Daniëls

 

 

De Brug is een SBO-school met een protestantschristelijke identiteit, die een regiofunctie heeft. Kinderen vanuit Gemeente Vianen, Hei en Boeicop, Lexmond en Ameide bezoeken de school. Er zijn 6 groepen voor 84 leerlingen. “Het is een kleine school en ook de Viaanse setting is overzichtelijk. De basisscholen weten ons te vinden en wij hen. Zo kun je gemakkelijk korte lijnen houden, binnen alle niveaus van de school en ook daarbuiten. Aan educatief partnerschap met ouders willen we ook echt vorm en inhoud geven. Zij zijn belangrijke partners op het gebied van de ontwikkeling van hun kind”, vertelt Daniëls.

 

De school verzet met een klein team veel werk. Vaak in samenwerking met diverse ketenpartners. Zo is het niet ondenkbaar dat een medewerker van het UMC ook aan tafel zit bij oudergesprekken wanneer een kind daar onder behandeling staat.

 

En een belangrijke ontwikkeling, sinds februari 2016, is het onderwijszorgarrangement (OZA) dat de school aanbiedt in samenwerking met het sociaal team van de gemeente. “Youké is de derde partij die hierbij betrokken is, zij zijn de uitvoerende partij. Voor twaalf leerlingen hebben we een aparte beschikking. Zij krijgen op school en thuis ondersteuning in hun ontwikkeling. De ondersteuningsvragen zijn heel divers. Het ene gezin krijgt hulp omdat het kind nog niet zindelijk is, een ander gezin wordt geholpen omdat het kind zich niet zelf aan kan kleden of er voorlichting nodig is op het gebied van voeding. Ook wordt er ondersteuningsbegeleiding gegeven bij complexere situaties.”

 

“Een pedagogisch werker, thuisbegeleider en gedragswetenschapper zijn hierbij betrokken. Samen proberen we de competenties van een kind of gezin te versterken. Door bijvoorbeeld hun netwerk te mobiliseren willen we mensen in hun kracht zetten en verder helpen. Dit is een schitterend voorbeeld van passend onderwijs. We werken er nog maar kort mee en zien nu al zulke mooie resultaten. Mijn droom is daarom om dit OZA-traject verder uit te breiden en aan alle leerlingen van onze school aan te kunnen bieden.”

 

“Eigen aan onze school is dat we heel kindgericht werken. Dat doen we niet alleen in samenwerking met externe deskundigen, maar we hebben ook veel experts in huis. Denk aan een fysiotherapeut uit Vianen die op school kinderen behandeld, een logopediste, een schoolpsycholoog, dyslexie- en dyscalculiespecialisten, master SEN-gedragsspecialisten en voor intern gebruik zetten we ook beeldcoaching in. Veel van deze experts maken deel uit van ons Expertisecentrum De Brug.”

 

“Als team willen we uit kinderen halen wat er in zit op didactisch vlak. Onze focusgebieden zijn: taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden persoonlijkheidsontwikkeling heel belangrijk. We zijn daarvoor sinds drie jaar de Rots & Waterschool. Een methode die heel geschikt is voor onze verbaal minder sterke doelgroep, want met name door te doen en te ervaren bespreken we bepaalde zaken. Denk aan leren te vertrouwen op elkaar door je achterover te laten vallen en opgevangen te worden door je klasgenoot. We zien hierbij goede resultaten.”

 

Passend onderwijs heeft niet zoveel invloed gehad op de werkwijze of het leerlingaantal van de school, vertelt Daniëls. “We zien eigenlijk steeds vaker dat kinderen vroeg worden aangemeld. Mensen zijn zich meer bewust dat je op tijd aan de bel moet trekken. Hierdoor wordt vaak voorkomen dat een reguliere school pas bij handelingsonbekwaamheid doorverwijst naar ons. Opvang en peuterspeelzalen denken vroegtijdig mee en geven signalen door. En dan nog zeggen veel ouders: ‘Waren we hier maar eerder naartoe gegaan’. Alles valt hier voor hun kind op zijn plek. Ik zeg altijd tegen ze dat ze een stukje rouw te verwerken hebben. Hun kind is anders dan verwacht, dat moeten ze een plekje geven. En als dat lukt - als ze echt zien hoe hun kind is - dan kun je met die eigenheid verder en bloeit een kind op.”

OTTO DANIËLS

 

Otto Daniëls startte zijn loopbaan aan een Voortgezet LOM-school in Zoetermeer en was daarna leerkracht en later adjunct-directeur op SBO De Brug voordat hij daar in 2002 directeur werd.

LOGO DE BRUG

 

SBO De Brug heeft een bijzonder logo. Otto Daniëls legt uit: “De cirkel staat voor structuur. Wij zijn een SBO-school waar structuur heel belangrijk is. De Brug spreekt voor zich, zo heet onze school, maar wat het extra mooi maakt, is dat de brug in het logo, buiten de cirkel uitkomt. Op onze school mogen de kinderen ook buiten de lijntjes kleuren! Wel structuur, maar niet opgesloten zitten, wij bewegen mee! Bovendien zie je in de brug ook het Ichtus-teken (vis), wat mooi past bij de christelijke identiteit van onze school. En ten slotte is het logo uitgevoerd in de kleuren van Stichting Fluenta, de onderwijs stichting waartoe De Brug behoort!”

Bron: Netnas.nl

 

 

MEER SBO DIRECTEUREN:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: