DEKKEND NETWERK

De scholen binnen het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio. Hiervoor is een dekkend netwerk nodig van lesplaatsen en voorzieningen voor alle kinderen. Wanneer een voorziening niet binnen de regio gevonden kan worden, werkt Profi Pendi samen met scholen buiten de regio die dit wel kunnen bieden. Denk hierbij aan gespecialiseerde ondersteuning en scholen voor speciaal onderwijs.

INTERVIEWS THUISZITTERS

LEGENDA

Opent de legenda in de kaart zelf

 

Regio Profi Pendi

 

Scholen voor speciaal onderwijs / ambulante diensten

 

Basisscholen

 

Gemeenten

 

Scholen voor speciaal basisonderwijs / expertisecentra

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: