“Verbinden is een belangrijke taak van de PO-Raad”
Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad

 

 

Wat doet de PO-Raad aan het thuiszittersprobleem?

Rinda vertelt: “Vorig jaar hebben we een ‘thuiszitterspact’ ondertekend. Daarin hebben we toegezegd om actief mee te werken aan de doelstelling: ‘in 2020 zit geen kind langer dan drie maanden thuis zonder passend onderwijsaanbod’. Dat betekent dat we onze leden ondersteunen met informatie en uitleg over hun plichten (en rechten) en stimuleren dat zij hun verantwoordelijkheid nemen dat geen enkel kind tussen wal en schip valt. Stimuleren doen we enerzijds door het delen van goede voorbeelden, maar ook door onze leden te laten instemmen met de code goed bestuur.”

 

“We proberen op regionaal niveau aan te wakkeren dat zorgpartners, gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen met elkaar het gesprek voeren over hoe je kunt voorkomen dat het uit de hand loopt en een kind thuis komt te zitten. Verbinden, zowel bestuurlijk als op uitvoeringsniveau is een belangrijke taak. Verder doen we ook komend jaar weer mee aan de thuiszittersactieweek en ondersteunen we de beweging LANSbrekers, die regiobijeenkomsten organiseert, trainingen verzorgt en goede en effectieve aanpakken in de regio’s verspreidt. We zien hier dat steeds meer regio’s succes hebben in de aanpak van thuiszittersproblematiek. Kenmerkend is dat zij altijd worden gerund door enthousiaste en bevlogen mensen.”

“Binnenkort verschijnen weer de meest recente verzuimcijfers van Ingrado (landelijke organisatie voor leerplicht) en in de loop van het jaar verschijnen weer de nieuwste thuiszitterscijfers van het ministerie van OCW. Dan zal echt blijken of alle inspanningen lonen.”

Meer interviews over thuiszitters lezen?

 

Klik links in het menu op het tabblad THUISZITTERS voor meer!

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: