"Wij kunnen als geen ander de vertaalslag maken van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs"

De Onderwijs Begeleiders zijn onderwijskundige adviseurs met ZML expertise

 

Profi Pendi vroeg de ambulante diensten van cluster 3 en 4 om zich te presenteren, omdat ná de zomervakantie de schoolbesturen die met Profi Pendi samenwerken zelf de ondersteuning moeten inkopen. Rosemarie Heus, coördinator van ‘De OnderwijsBegeleiders’, laat onder meer een Intern Begeleider, een Remedial Teacher en leerkracht aan het woord die hun hulp hebben ingeroepen.

Zij weten als geen ander hoe goed dat bevallen is.

 

Rosemarie vertelt: “Wij zijn professionals die onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs als specialisme hebben. Wij presenteren ons in deze nieuwsbrief, omdat ná de zomervakantie de schoolbesturen die met Profi Pendi samenwerken zelf de ondersteuning gaan inkopen.”

 

Waarom zou je die ondersteuning voor een Zeer Moeilijk Lerende leerling van ons willen krijgen?

Wij kunnen natuurlijk zelf allerlei redenen aanvoeren, maar als je de informatie krijgt van scholen waar wij al ondersteuning bieden, geeft dat waarschijnlijk een objectiever beeld. Dat is dan ook wat wij gevraagd hebben en in deze nieuwsbrief willen wij hun visie met jullie delen.

Wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij werken kun je allemaal lezen op onze website http://www.onderwijsbegeleiders.nl

 

Een intern begeleider verwoordt de ondersteuning die wij geven bij de start van een leerling met Down Syndroom als volgt: “Als reguliere school ben je meer generalist dan specialist. Wij weten van alles een beetje. De omschrijving ‘kinderen met specifieke zorgvragen’ zegt al genoeg; je hebt dan niet genoeg aan ‘van alles een beetje’, maar je hebt specifieke kennis nodig. Het is voor mensen in het regulier onderwijs onmogelijk om vooraf te anticiperen op alle soorten zorgvragen die een school binnen zouden kunnen komen. Het is ook niet nodig als je daarvoor de juiste specialisten om hulp kunt vragen. Het is mooi dat je door de begeleiding van ‘De Onderwijsbegeleiders’ al doende wel meer expertise over het zeer moeilijk lerende kind opbouwt, waardoor je op termijn minder gebruik van ze hoeft te maken dan aan het begin. ‘De OnderwijsBegeleiders’ geven ook aan dat het hun doel is om de expertise in de school te brengen. Specifiek naar onze situatie ben ik erg blij dat de ondersteuning van  ‘De OnderwijsBegeleiders’ al begon voordat de leerling, een jongen met het  Down Syndroom, bij ons op school kwam. Zo kon de start van deze leerling zo soepel mogelijk verlopen. Omdat de onderwijskundigadviseur van ‘De Onderwijsbegeleiders’ weet waar we tegenaan kunnen lopen, konden we mogelijke problemen al voor zijn. Wij wisten vooraf eigenlijk niet goed welke vragen ik moest stellen bij een intake of welke hulp we nodig zouden hebben. Daarvoor heb je mensen nodig die bekend zijn met vergelijkbare casussen.”

 

Een remedial teacher geeft aan dat zij het zeer zinvol vindt om de juiste ondersteuning en begeleiding te krijgen van ‘De OnderwijsBegeleiders’.  “Samen goed kijken naar de leerlijnen van het kind, sparren over de leerling in de groep, wat zijn de aandachtspunten en wat zijn de leerdoelen waar je aan gaat werken? Welke stappen gaan goed? Maar ook, als het minder goed gaat, de juiste vraag stellen: ‘Is het nog steeds een winwin-situatie?’ De onderwijskundigadviseur van ‘De OnderwijsBegeleiders’ komt het kind observeren en geeft adviezen over de leeromgeving.  Daarnaast wordt er meegedacht over de juiste leermiddelen en het te besteden budget. Op welke manier kan de ondersteuning van school en eventueel het PGB optimaal worden ingezet? ‘De OnderwijsBegeleiders’ begeleiden de scholen, maar wij zijn erg blij te zien dat zij bijvoorbeeld de ouders hebben begeleid toen we een overstap naar het Speciaal Onderwijs overwogen. Ze wijzen de weg in de wirwar van regelgeving omtrent PGB of Zorg in natura. Wij vonden het ook heel fijn dat ‘De Onderwijsbegeleider’ de agenda voor het overleg maakte en dat zij voor de notulen zorgde. Dat zorgde weer voor een stukje vermindering van de werkdruk voor de school. ‘De OnderwijsBegeleiders’ zijn vaak de spil in het voeren en sturen van gesprekken met ouders of derden. Dat ontlast de school enorm.”

 

Een leerkracht zegt: “De hulp van ‘De OnderwijsBegeleiders’ is noodzakelijk om planmatig de zorg rondom een leerling op de rit te krijgen.  De leerkracht wordt als het ware getraind om de zorg planmatig op te zetten en te verantwoorden. Het fijne is ook dat ‘De OnderwijsBegeleiders’ de verbindende factor zijn door begeleiders, leerkracht, intern begeleider, ouders en andere instanties zoals de gemeente, samen aan tafel te krijgen en de zorg rondom de leerling te delen met elkaar. Verder is het fijn dat er veel praktische tips worden gegeven door ‘De Onderwijsbegeleiders’ en dat ze de ontwikkeling van de leerling en begeleiders blijven volgen door middel van observatiemomenten in de groep. Dat zijn ook vaak de praktische momenten waar je als leerkracht met de ZML-expertise van ‘De OnderwijsBegeleiders’ verder komt.”

 

Een ondersteuner van de Amerpoort verwoordt de vraag waarom scholen ‘De OnderwijsBegeleiders’ zouden moeten inschakelen op deze manier: “Omdat zij met een helikopterblik een frisse en onafhankelijke blik hebben. Omdat zij als geen ander vanuit hun expertise de vertaalslag van Speciaal Onderwijs naar regulier onderwijs kunnen maken. Omdat zij de leerlijnen en handelingsplannen met zeer bruikbare en praktische tips aanvullen zodat iedereen op de meest effectieve manier kan werken. Omdat zij ervoor kunnen zorgen, dat iedereen met de neuzen dezelfde kant op ‘werkt’, zodat het een succes kan worden. Ze geven onmisbaar advies aan de leerkracht. Kleine veranderingen kunnen groot verschil maken!”

 

Elke school is uniek en heeft een eigen, unieke, manier van werken. Wij ‘De OnderwijsBegeleiders’, sluiten daarbij aan en geven ondersteuning op maat, met als doel de expertise in de school te krijgen.

INFO

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

 

Rosemarie Heus, coördinator van ‘De Onderwijs Begeleiders’

 

Telefoon: 06-38071383

 

E-mail: r.heus@onderwijsbegeleiders.nl

 

Of bekijk onze website: www.onderwijsbegeleiders.nl

MEER OVER DE ONDERWIJSBEGELEIDERS:

Lees nog een interview met Rosemarie Heus

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: