Mijn naam is  Sandra van den Eijnde.

 

Na de opleiding tot leerkracht en de studie Orthopedagogiek heb ik enkele jaren als leerkracht en bouwcoördinator in het regulier basisonderwijs gewerkt. Sinds 2007 werk ik met veel plezier voor het Expertisecentrum van De Kleine Prins, stichting voor Speciaal Onderwijs

 

BEGELEIDING

Henriëtte Dijkstra, directeur De Kleine Prins Expertisecentrum, licht toe: “De begeleiding bestaat vooral uit gerichte ondersteuning aan de leerkracht in de klas en het team, zodanig dat zij zelfstandig in staat zijn de leerling te begeleiden en passend onderwijs te bieden. Het gaat om het toerusten van de leerkracht en het team.”

 

“Daarnaast zijn er speciale trajecten waarbij we kortdurend met de leerling zelf werken, waarbij het doel is de overdracht naar de leerkracht zodat hij/zij uiteindelijk de nodige begeleiding zelf kan bieden. De terugkoppeling aan en het coachen van de leerkracht en het team spelen hierin een grote rol. Ook geven we themavoorlichtingen over ziektebeelden of verdiepte voorlichting in de vorm van workshops.”

 

Naast de ondersteuning binnen het regulier onderwijs verzorgt het Expertisecentrum binnen De Hoogstraat Revalidatie een arrangement t.b.v. het onderwijs. Leerlingen die een intensief revalidatieprogramma volgen, waardoor zij tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op hun eigen school, kunnen in de vorm van een Arrangement De Kleine Prins les en begeleiding krijgen binnen De Hoogstraat Revalidatie. Een team van gespecialiseerde leerkrachten en docenten verzorgen het onderwijs met, en geïntegreerd in, de revalidatie en zijn zo verantwoordelijk voor het voorkomen van achterstanden van deze leerlingen.

 

De Kleine Prins deelt graag haar kennis. Door samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs kunnen we onze professionaliteit delen en verbreden. De Kleine Prins Expertisecentrum heeft een breed professionaliseringsaanbod; van voorlichtingen tot kennisdeelactiviteiten en cursussen, maar ook modules waarin je nieuwe kennis en vaardigheden leert of aanscherpt. Zie voor het professionaliseringsaanbod en inschrijfformulier onze website.

 

Het Expertisecentrum beschikt over een breed team van specialisten waarop scholen een beroep kunnen doen. Zoals experts , kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten en experts bewegingsonderwijs.

 

Zie voor meer informatie onze website: http://www.dekleineprins.nl/home/expertisecentrum.

Ik ben de contactpersoon vanuit de Kleine Prins voor vragen op cluster 3 gebied rondom de leerlingen van Profi Pendi.

 

Interviews met AB'ers Cluster 3

 

 

 

 

 

Interviews met AB'ers Cluster 4

 

 

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: